A A A A A

Liv: [Streve]


Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Jakobs 1:12
Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham.

Johannes 6:54
Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Johannes 11:25-26
[25] Jesus sa til henne: J eg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.[26] Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Johannes 6:51
Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet. Og det brødet som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

Apenbaring 21:27
Og ikke noe urent skal komme inn i byen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet.

Salmenes 27:1-4
[1] Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?[2] Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv.[3] Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg.[4] Én ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens prakt og grunne i hans tempel.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.