A A A A A

Liv: [Helse]


1 Korintierne 6:19-20
[19] Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.[20] Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

3 Johannes 1:2
Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

1 Korintierne 10:31
Enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør, så gjør det til Guds ære!

1 Timoteus 4:8
For kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette livet og for det som kommer.

Salomos Ordsprog 17:22
Et glad hjerte gir god legedom, men en motløs ånd tar margen fra benene.

Salomos Ordsprog 31:17
Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer sterke.

Efeserne 5:18
Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden,

Salomos Ordsprog 20:1
Vinen er en spotter, sterk drikk fører til bråk, og hver den som raver av den, blir ikke vis.

5 Mosebok 7:12-15
[12] Når dere nå hører disse budene og tar vare på dem og holder dem, da skal Herren din Gud holde fast ved den pakten og den miskunn han har lovt dine fedre med ed.[13] Han skal elske deg og velsigne deg og øke din ætt. Og han skal velsigne ditt livs frukt og ditt lands frukt, ditt korn og din most og din olje, kalvene av ditt storfe og lammene av ditt småfe, i det landet han med ed har lovt dine fedre å gi deg.[14] Velsignet skal du være fremfor alle andre folk. Det skal ingen ufruktbar være blant dine menn eller dine kvinner, og heller ikke blant dine husdyr.[15] Herren skal holde all sykdom borte fra deg, og ingen av Egypts onde sykdommer som du lærte å kjenne, skal han legge på deg. Men han skal legge dem på alle dem som hater deg.

Jeremias 33:6
Se, jeg gir dem helse og legedom, og helbreder dem, og jeg vil la dem se en overflod av fred og trygghet.

Apostlenes Gjerninge 27:34
Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse. For det skal ikke falle et hår av hodet på noen iblant dere.

5 Mosebok 28:53
Da skal du ete ditt livs frukt, kjøttet av dine sønner og dine døtre, som Herren din Gud gir deg. Så stor er den trengsel og angst, som din fiende skal føre over deg.

3 Mosebok 11:1-4
[1] Herren talte til Moses og Aron og sa til dem:[2] Tal til Israels barn og si: Dette er de dyr som dere kan ete av alle firføtte dyr på jorden:[3] Alle de firføtte dyr som har klover og har klovene kløvd helt igjennom, og som tygger drøv, dem kan dere ete.[4] Blant dem som tygger drøv, og blant dem som har klover, er det bare disse dere ikke skal ete: kamelen, for den tygger vel drøv, men den har ikke klover, den skal være uren for dere,

Apenbaring 14:12
Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Salomos Ordsprog 16:24
Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen.

Salomos Ordsprog 4:20-22
[20] Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale![21] La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte![22] For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme.

Salomos Ordsprog 3:7-8
[7] Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde![8] Det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.

2 Mosebok 15:26
Han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommene som jeg la på egypterne. For jeg er Herren, din lege.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.