A A A A A

Liv: [Familie]


Johannes 15:12-13
[12] Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere.[13] Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine.

1 Timoteus 5:8
Men den som ikke har omsorg for sine egne, og særlig for husets folk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Efeserne 6:4
Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos deres barn, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning.

Salomos Ordsprog 27:10
Forlat ikke din venn og din fars venn. Gå ikke til din brors hus den dagen du er i nød. En granne nær ved er bedre enn en bror langt borte.

Matteus 12:48-50
[48] Men han svarte den som sa det til ham: Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?[49] Og han rakte hånden ut mot disiplene sine og sa: Se, det er min mor og mine brødre![50] For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.

Matteus 19:18-19
[18] Han sa til ham: Hvilke bud? Disse, sa Jesus: D u skal ikke slå i hjel! Du skal ikke bryte ekteskapet! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt![19] Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv!

Kolossenserne 3:13
så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.

Galaterne 6:10
La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.

1 Korintierne 15:33-34
[33] Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder.[34] Våkn opp for alvor og synd ikke! For noen har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dere sier jeg det.

Salomos Ordsprog 18:24
En mann med mange venner går det ille. Men det finnes venner som henger fastere ved en enn en bror.

Salmenes 133:1
En sang ved festreisene. Av David. Se, hvor godt og hvor vakkert det er at brødre også bor sammen!

Salomos Ordsprog 17:17
En venn elsker alltid, og en bror fødes til hjelp i nød.

Salomos Ordsprog 22:6
Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.

2 Mosebok 20:12
Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.

Josvas 24:15
Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i! Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Salomos Ordsprog 12:26
Den rettferdige veileder sin neste, men de ugudeliges vei fører dem vill.

5 Mosebok 6:6-7
[6] Disse ordene som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte.[7] Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.

Esaias 49:15-16
[15] Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.[16] Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.

Salmenes 103:17-18
[17] Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn,[18] for dem som holder hans pakt og dem som husker hans bud, så de gjør etter dem.

Salomos Ordsprog 17:6
Barnebarn er de gamles krone, og barns pryd er deres fedre.

Salmenes 127:3-5
[3] Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn.[4] Som piler i en veldig krigers hånd er sønner en får i sin ungdom.[5] Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem! De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Salomos Ordsprog 17:9
Den som dekker over overtredelse, søker kjærlighet. Men den som ripper opp en sak, skiller venn fra venn.

Salomos Ordsprog 6:20
Min sønn, hold fast på din fars bud, og forlat ikke din mors lære!

Salomos Ordsprog 27:6
Trofaste er vennens slag. Troløse er fiendens kyss.

1 Korintierne 15:33
Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder.

Salomos Ordsprog 23:24
Den rettferdiges far skal juble. Den som får en vis sønn, skal glede seg over ham.

1 Kongebok 8:57
Måtte Herren vår Gud være med oss som han har vært med våre fedre! Måtte han ikke forlate oss og ikke forkaste oss,

Lukas 11:13
Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.

Salomos Ordsprog 23:15
Min sønn! Er ditt hjerte vist, så skal også mitt hjerte glede seg.

Salmenes 55:12-14
[12] Fordervelse er der inne, undertrykkelse og svik viker ikke fra dens torg.[13] For det er ikke en fiende som håner meg - det kunne jeg bære. Heller ikke er det en som hater meg, som opphøyer seg over meg - da ville jeg gjemme meg for ham.[14] Nei, det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning,

Salomos Ordsprog 27:17
Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.