Instagram
English
A A A A A

God Karakter: [Mot / Modig]


1 Krønikebok 28:20
Så sa David til sin sønn Salomo: Vær frimodig og sterk og gå til verket! Frykt ikke og vær ikke redd! For Gud Herren, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg, før alt arbeid for tjenesten ved Herrens hus er fullført.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.

5 Mosebok 31:6-8
[6] Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.[7] Og Moses kalte Josva til seg og sa til ham så hele Israel hørte det: Vær frimodig og sterk! For du skal dra inn med dette folket i det landet som Herren med ed har lovt å gi deres fedre, og du skal skifte det ut til arv mellom dem.[8] Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg - han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.

Efeserne 6:10
For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!

Esaias 54:4
Frykt ikke, du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull, du skal ikke bli til skamme! Din ungdoms skam skal du glemme, og din enkestands vanære skal du ikke lenger minnes.

Johannes 14:27
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!

Salmenes 27:1
Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?

Salmenes 56:3-4
[3] Mine fiender vil sluke meg hele dagen, for mange er de som strider mot meg i overmot.[4] På den dagen når jeg frykter, setter jeg min lit til deg.

2 Timoteus 1:7
For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Josvas 1:9-11
[9] Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.[10] Josva ga da folkets tilsynsmenn denne befalingen:[11] Gå gjennom leiren og si til folket: Gjør i stand reisekost! For om tre dager skal dere gå over Jordan her, for å gå og innta det landet som Herren deres Gud har gitt dere til eiendom.

Esaias 41:10-13
[10] Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.[11] Se, de skal bli til spott og skam, alle de som harmes på deg. De skal bli til intet og gå til grunne, de menn som tretter med deg.[12] Du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som krangler med deg. De skal bli til intet og til ingenting, de menn som fører krig mot deg.[13] For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg.

1 Korintierne 16:13
Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke!

Salmenes 27:14
Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!

Salomos Ordsprog 3:5-6
[5] Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand![6] Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.

Salmenes 23:1-4
[1] En salme av David. Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.[2] Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.[3] Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.[4] Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.

Markus 5:36
Men Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: Frykt ikke, bare tro!

Filippenserne 1:28
og på ingen måte lar dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud,

Salmenes 112:7
Han skal ikke frykte for onde nyheter, hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.

Josvas 1:6
Vær frimodig og sterk! For du skal skifte ut til arv blant dette folket det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem.

Salmenes 31:24
Elsk Herren, alle dere hans fromme! Herren bevarer de trofaste. Men den som farer overmodig fram, gjengjelder han i fullt mål.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.