A A A A A

God Karakter: [Tillit]


Esaias 12:2
Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse.

Esaias 26:3-4
[3] Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.[4] Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren Herren har vi en evig klippe.

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Jeremias 29:11
For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Johannes 10:10
Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Johannes 14:1
La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!

Josvas 1:9
Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.

Filippenserne 4:19
Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.

Salomos Ordsprog 29:25
Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.

Salmenes 9:10
Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Salmenes 20:7
Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk ved sin høyre hånd.

Salmenes 28:7
Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

Salmenes 32:10
Den ugudelige har mange plager. Men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn.

Salmenes 37:5
Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det.

Salmenes 46:10
Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild.

Salmenes 118:8
Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker.

Salmenes 143:8
La meg få høre om din miskunnhet om morgenen, for til deg setter jeg min lit. Kunngjør meg den veien jeg skal vandre, for til deg løfter jeg min sjel.

Romerne 8:28
For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.

Romerne 15:13
Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Salmenes 56:3-4
[3] Mine fiender vil sluke meg hele dagen, for mange er de som strider mot meg i overmot.[4] På den dagen når jeg frykter, setter jeg min lit til deg.

Salmenes 62:7-8
[7] Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes.[8] Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.

Salmenes 91:1-2
[1] Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge,[2] han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!

Salmenes 112:6-7
[6] For han skal ikke rokkes til evig tid. Den rettferdige skal være i evig minne.[7] Han skal ikke frykte for onde nyheter, hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.

1 Johannes 5:14-15
[14] Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,[15] og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

Salmenes 46:1-2
[1] Til sangmesteren. Av Korahs barn. Etter Alamot*. En sang.[2] Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor.

Salomos Ordsprog 3:5-6
[5] Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand![6] Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.

Matteus 6:25-26
[25] Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?[26] Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?

Jeremias 17:7-8
[7] Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit.[8] Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt.

Josvas 1:5-9
[5] Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Likesom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg.[6] Vær frimodig og sterk! For du skal skifte ut til arv blant dette folket det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem.[7] Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du legger vinn på å gjøre etter hele den loven som Moses, min tjener, lærte deg! Vik ikke av fra den, verken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt fram i alt det du tar deg fore.[8] Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du lykkes på dine veier, og da skal du gå klokt fram.[9] Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.