A A A A A

God Karakter: [Nåde]


2 Samuels 24:14
David sa til Gad: Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd! For hans barmhjertighet er stor, men i menneskers hånd vil jeg nødig falle.

Salmenes 86:5
For du, Herre, er god og tilgir gjerne. Du er rik på miskunn mot alle dem som påkaller deg.

Salmenes 145:9
Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt.

Lukas 6:36
Vær barmhjertige, likesom også deres Far er barmhjertig.

Efeserne 2:4
Men Gud, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med,

Titus 3:5
frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,

Hebreerne 4:16
La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

1 Johannes 1:3
det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.