A A A A A

God Karakter: [Beskjedenhet]


1 Korintierne 12:23
De lemmer som vi synes er mindre ære verd, dem kler vi med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto større bluferdighet.

1 Timoteus 2:8-10
[8] Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender, uten vrede og trette.[9] Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold, ikke med hårfletninger og gull eller perler eller kostbare klær,[10] men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige.

1 Peters 3:3-4
[3] Deres pryd skal ikke være den utvortes - hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær,[4] men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud.

Romerne 12:2
Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Matteus 5:28
Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte.

5 Mosebok 22:5
En kvinne skal ikke ha mannsklær på seg, og en mann skal ikke kle seg i kvinneklær. Hver den som gjør det, er motbydelig for Herren din Gud.

1 Peters 3:3
Deres pryd skal ikke være den utvortes - hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær,

1 Samuels 16:7
Men Herren sa til Samuel: Se ikke på utseendet hans og på hans høye vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.

1 Korintierne 6:19-20
[19] Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.[20] Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

1 Korintierne 10:31
Enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør, så gjør det til Guds ære!

Salomos Ordsprog 7:10
Og se, en kvinne kommer ham i møte, i en horkvinnes klær, med listig hjerte.

Salomos Ordsprog 31:30
Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses.

1 Timoteus 3:2
Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre,

Lukas 17:1
Han sa til disiplene sine: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve den som de kommer fra!

Salomos Ordsprog 11:22
Som en gullring i et svinetryne er en vakker kvinne som er uten forstand.

Efeserne 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Romerne 14:13
Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror.

1 Peters 3:3-5
[3] Deres pryd skal ikke være den utvortes - hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær,[4] men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud.[5] For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. De underordnet seg under sine menn.

1 Peters 1:14
Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystene som dere før hadde, i deres uvitenhet.

1 Samuels 9:21
Saul svarte og sa: Er jeg ikke en benjaminitt? Hører jeg ikke til en av de minste blant stammene i Israel? Og er ikke min ætt den ringeste av alle ætter i Benjamins stamme? Hvorfor taler du da slik til meg?

Esters 1:11-12
[11] Og han befalte at de skulle føre dronning Vasjti fram for kongen, med kongelig krone på, så han kunne la folkene og stormennene få se hennes skjønnhet. For hun var meget vakker.[12] Men da hoffmennene brakte henne kongens befaling, nektet dronning Vasjti å komme. Da ble kongen harmfull, og hans vrede ble opptent.

Jobs 32:4-7
[4] Elihu hadde ventet med å tale til Job, fordi de andre var eldre av år enn han.[5] Men da Elihu så at det ikke var noe svar i de tre menns munn, da ble han harm.[6] Og Elihu, sønn av Barak’el, busitten, tok til orde og sa: Jeg er ung av år, og dere er gråhåret. Derfor holdt jeg meg tilbake og torde ikke si dere hva jeg vet.[7] Jeg tenkte: La alderen tale og de mange år forkynne visdom!

1 Peters 3:1-4
[1] Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot Ordet, kan bli vunnet uten ord ved konens livsførsel,[2] når de ser deres rene liv i gudsfrykt.[3] Deres pryd skal ikke være den utvortes - hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær,[4] men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud.

1 Johannes 2:16
For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.

Romerne 12:1
Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.

Salomos Ordsprog 31:25
Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid.

1 Timoteus 4:8
For kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette livet og for det som kommer.

Filippenserne 2:5
La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,

1 Peters 3:4
men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud.

1 Timoteus 2:10
men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.