A A A A A

Gud: [Fri vilje]


1 Korintierne 10:13
Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.

2 Krønikebok 9:7
Lykkelige er mennene dine, og lykkelige er disse tjenerne dine som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom.

2 Peters ३:९
Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

Galaterne 5:13
For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.

Johannes ७:१७
Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.

Josvas 24:15
Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de gudene amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i! Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.

Markus 8:34
Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.

Salomos Ordsprog 16:9
Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.

Apenbaring ३:२०
Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.

Romerne 6:23
For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romerne १३:२
Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom.

Romerne 10:9-10
[9] For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.[10] Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.

Galaterne ५:१६-१७
[१६] Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.[१७] For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.

1 Mosebok 2:16-17
[16] Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete,[17] men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø.

Esaias 55:6-7
[6] Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær![7] Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.

Johannes 1:12-13
[12] Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.[13] De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

5 Mosebok ३०:१९-२०
[१९] Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt![२०] Elsk Herren din Gud. Hør på hans røst og hold fast ved ham! For dette er ditt liv. Og da skal du nå en høy alder og få være i det landet som Herren med ed har lovt å gi til dine fedre Abraham, Isak og Jakob.

Esekiel 18:30-32
[30] Derfor vil jeg dømme dere, Israels hus, hver etter hans veier, sier Herren Herren. Omvend dere og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall![31] Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i! Få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?[32] For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve!

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.