A A A A A

Gud: [Hvem Gud er]


Kolossenserne 1:16
For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham.

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Hebreerne 1:3
Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Hebreerne 4:12
For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.

Esaias 44:6
Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og uten meg er det ingen Gud.

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1:14
Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Johannes 3:16
For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Johannes 4:24
Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.

1 Johannes ۱:۵
Og dette er det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.

1 Johannes ۴:۸
Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

1 Johannes 4:16
Og vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.

2 Samuels 7:22
Derfor er du stor, Herre Gud! Det er ingen som du, og det er ingen Gud uten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører.

Johannes 17:3
Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Salmenes 34:8
Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han frir dem ut.

Salmenes 86:5
For du, Herre, er god og tilgir gjerne. Du er rik på miskunn mot alle dem som påkaller deg.

Apenbaring 1:1
Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes,

Apenbaring 22:13
Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Romerne 5:8
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Sefanias 3:17
Herren din Gud er i din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Apenbaring 1:17-18
[17] Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste[18] og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

2 Timoteus 3:16-17
[16] Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,[17] for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Johannes 10:30-33
[30] Jeg og Faderen er ett.[31] Judeerne tok da igjen opp steiner for å steine ham.[32] Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger fra min Far har jeg vist dere. Hvilken av dem er det dere vil steine meg for?[33] Judeerne svarte ham: For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse, fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.