Instagram
English
A A A A A

Gud: [Tid]
2 Korintierne 6:2
For han sier: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!

1 Johannes 2:17
Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.

Predikerens 3:11
Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.

Jeremias 29:11
For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Johannes 3:16
For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Johannes 9:4
Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide.

Salomos Ordsprog 16:9
Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.

Salomos Ordsprog 21:5
Den flittiges tanker fører bare til vinning, men hastverk bare til tap.

Salomos Ordsprog 27:1
Ros deg ikke av dagen i morgen, for du vet ikke hva dagen vil bringe!

Salmenes 31:15
Men jeg - jeg setter min lit til deg, Herre! Jeg sier: Du er min Gud!

Salmenes 90:12
Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!

Romerne 13:11
Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.

Esters 4:14
For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?

Markus 13:32-33
[32] Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen.[33] Vær på vakt, våk! For dere vet ikke når tiden er der.

2 Peters 3:8-9
[8] Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.[9] Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

Kolossenserne 4:5-6
[5] Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid.[6] La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.

Efeserne 5:15-17
[15] Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,[16] så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.[17] Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!

1 Tessalonikerne 5:1-3
[1] Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.[2] Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.[3] Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.

Salomos Ordsprog 6:6-8
[6] Gå til mauren, du late, se dens veier og bli vis.[7] Enda den ikke har noen fyrste, oppsynsmann eller herre,[8] sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten.

Jakobs 4:13-17
[13] Nå vel, dere som sier: i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der et år og drive handel og tjene penger![14] Dere som ikke kjenner morgendagen! For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser seg en liten stund og så er borte![15] I stedet skulle dere si: Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.[16] Men dere skryter og roser dere selv! All slik selvros er ond.[17] Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham er det synd.

Predikerens 3:1-8
[1] Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen.[2] Det er en tid til å fødes og en tid til å dø, en tid til å plante og en tid til å rykke opp det som er plantet,[3] en tid til å drepe og en tid til å lege, en tid til å rive ned og en tid til å bygge opp,[4] en tid til å gråte og en tid til å le, en tid til å klage og en tid til å danse,[5] en tid til å kaste bort steiner og en tid til å samle steiner, en tid til å ta i favn og en tid til å holde seg fra favntak,[6] en tid til å søke og en tid til å tape, en tid til å gjemme og en tid til å kaste,[7] en tid til å rive i stykker og en tid til å sy sammen, en tid til å tie og en tid til å tale,[8] en tid til å elske og en tid til å hate, en tid til krig og en tid til fred.

Russian Восточный Перевод (CARS) 2003
Central Asian Russian Scriptures (CARS) Copyright © 2003, 2009 by Biblica, Inc.®