Instagram
English
A A A A A

Gud: [Navn på Gud]
2 Mosebok 3:14-15
[14] Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER* har sendt meg til dere.[15] Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren*, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Det skal de kalle meg fra slekt til slekt.

2 Mosebok 20:7
Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

2 Mosebok 34:14
Du skal ikke tilbe noen fremmed gud, for Herren heter Nidkjær, en nidkjær Gud er han.

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

1 Mosebok 17:1
Da Abram var nittini år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham: Jeg er Gud Den Allmektige, vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig.

Esaias 7:14
Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El*.

Esaias 42:8
Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris.

Esaias 45:5
Jeg er Herren, og det er ingen annen. Uten meg er det ingen Gud. Jeg bandt beltet om deg, enda du ikke kjente meg,

Esaias 55:6
Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!

Jeremias 16:21
Se, derfor lar jeg dem denne gang kjenne, ja, jeg lar dem kjenne min hånd og min styrke, og de skal vite at mitt navn er Herren.

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

Dommernes 13:18
Men Herrens engel sa til ham: Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underfullt navn!

3 Mosebok 19:12
Dere skal ikke sverge på løgn ved mitt navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren.

Matteus 6:9
Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.

Matteus 28:19
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,

Apostlenes Gjerninge 4:12
Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Salomos Ordsprog 18:10
Herrens navn er et fast tårn, til det løper den rettferdige og blir berget.

Salomos Ordsprog 30:4
Hvem har steget opp til himmelen, og hvem for ned? Hvem samlet vinden i sine hender? Hvem bandt vannet inn i et klede? Hvem fastsatte jordens grenser? Hva er hans navn? Og hva er hans Sønns navn? Du vet det jo!

Salmenes 61:8
Til evig tid skal han trone for Guds åsyn. Sett miskunnhet og trofasthet til å bevare ham!

Apenbaring 1:8
Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.

Romerne 8:15
Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!

Salmenes 20:7-8
[7] Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk ved sin høyre hånd.[8] Noen priser vogner, noen hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.

Filippenserne 2:10-11
[10] for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden,[11] og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre*, til Gud Faders ære.

2 Mosebok 3:13-15
[13] Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere! - og de så spør meg: Hva er hans navn? - Hva skal jeg da svare dem?[14] Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER* har sendt meg til dere.[15] Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren*, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Det skal de kalle meg fra slekt til slekt.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.