Instagram
English
A A A A A

Kirke: [Kvinners roller]
Galaterne 3:28
Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.

1 Timoteus 2:9-15
[9] Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold, ikke med hårfletninger og gull eller perler eller kostbare klær,[10] men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige.[11] En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg.[12] Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.[13] For Adam ble skapt først, deretter Eva.[14] Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.[15] Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.

1 Timoteus 2:12
Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.

1 Mosebok 3:16
Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møye meget stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.

1 Korintierne 11:3
Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.

Lukas 8:1-3
[1] Og det skjedde i tiden som fulgte, at han dro omkring fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike. Og de tolv var med ham,[2] og likeså noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer: Maria, med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder var fart ut av,[3] Johanna, som var gift med Kusa, embetsmann hos Herodes, Susanna og mange andre, som tjente dem med det de eide.

1 Mosebok 2:18
Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.

Efeserne 5:22-33
[22] Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren.[23] For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser.[24] Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting.[25] Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den,[26] for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet,[27] slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.[28] Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv.[29] Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten.[30] For vi er lemmer på hans legeme.[31] Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.[32] Dette mysteriet* er stort - jeg taler her om Kristus og menigheten.[33] Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.

1 Timoteus 2:11-15
[11] En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg.[12] Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet.[13] For Adam ble skapt først, deretter Eva.[14] Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.[15] Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.

Lukas 10:38-42
[38] Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus.[39] Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord.[40] Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg![41] Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting.[42] Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.

Titus 2:3-5
[3] Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfalne til vin, men de må være lærere i det gode,[4] slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn,[5] til å være sindige, rene, huslige, gode, underordnet sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet.

1 Korintierne 11:2-16
[2] Jeg roser dere for at dere minnes meg i alle ting og for at dere holder fast på overleveringene, slik jeg overga dem til dere.[3] Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.[4] Hver mann som ber eller taler profetisk med tildekket hode, fører skam over sitt hode.[5] Men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. For det er ett og det samme som om hun var snauraket.[6] For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da la henne også klippe av seg håret! Men er det en skam for en kvinne å klippe eller rake av seg håret, da la henne tildekke seg.[7] En mann bør ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.[8] For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen.[9] Heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld.[10] Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld.[11] Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen.[12] For likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen. Men alt er av Gud.[13] Døm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud med utildekket hode?[14] Lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham?[15] Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære, for det lange håret er gitt henne til slør.[16] Men dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har ikke vi, heller ikke Guds menigheter.

Apostlenes Gjerninge 18:26
Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham.

1 Korintierne 14:33-35
[33] For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud. Som i alle de helliges menigheter[34] skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier.[35] Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling.

1 Timoteus 2:11
En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg.

Efeserne 5:22-24
[22] Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren.[23] For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser.[24] Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting.

Romerne 16:1
Jeg anbefaler dere Føbe, vår søster, som er menighetstjenerinne i Kenkreæ.

Titus 2:4-5
[4] slik at de kan lære de unge kvinnene til å elske sine menn og sine barn,[5] til å være sindige, rene, huslige, gode, underordnet sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet.

Efeserne 5:22
Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren.

1 Timoteus 5:14
Jeg vil derfor at de yngre enkene skal gifte seg, få barn, og styre sitt eget hus, slik at de ikke gir motstanderen noen anledning til baktalelse.

Matteus 27:55-56
[55] Mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, sto der på avstand og så på.[56] Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Joses, og mor til Sebedeus-sønnene.

1 Korintierne 14:34-35
[34] skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier.[35] Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling.

Dommernes 4:4
Og Debora, en profetinne, Lappidots kone, dømte Israel på denne tiden.

Romerne 16:7
Hils Andronikus og Junias, mine slektninger og mine medfanger. De har et godt navn blant apostlene, de er også før meg kommet til Kristus.

Efeserne 5:21
Underordne dere under hverandre i Kristi frykt.

Titus 2:1
Men tal du slik det sømmer seg for den sunne lære:

1 Korintierne 11:7
En mann bør ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære.

Salomos Ordsprog 31:10-31
[10] En god kone - hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verd.[11] Hennes manns hjerte stoler på henne, og på vinning skorter det ikke.[12] Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager.[13] Hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst.[14] Hun er som en kjøpmanns skip, hun henter sitt brød langveis fra.[15] Hun står opp mens det ennå er natt, og gir sine husfolk brød og sine piker deres arbeid for dagen.[16] Hun tenker på en mark og får tak i den! For det hun tjener med sine hender, planter hun en vingård.[17] Hun binder opp om seg med kraft og gjør sine armer sterke.[18] Hun merker at det går godt med hennes arbeid, hennes lampe slokkes ikke om natten.[19] Hun legger sine hender på rokken, og hennes fingrer tar fatt på teinen.[20] Hun åpner sin hånd for den trengende og rekker ut sine hender til den fattige.[21] Hun frykter ikke snøen for sitt hus, for hele hennes hus er kledd i skarlagenfarget ull.[22] Hun gjør seg tepper, fint lin og purpur er hennes kledning.[23] Hennes mann er kjent i byens porter, der han sitter sammen med landets eldste.[24] Hun lager skjorter og selger dem, og belter leverer hun til kjøpmannen.[25] Kraft og verdighet er hennes klær, og hun ler av den kommende tid.[26] Hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge.[27] Hun holder øye med hvordan det går til i hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke.[28] Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig. Hennes mann står opp og roser henne:[29] Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle![30] Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses.[31] Gi henne av hennes arbeids frukt, hennes gjerninger skal prise henne i byens porter.

1 Timoteus 2:13-14
[13] For Adam ble skapt først, deretter Eva.[14] Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.

1 Timoteus 3:2
Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre,

1 Timoteus 3:11
Likeså med kvinnene: de skal være verdige, ikke fare med baktalelse, men være edruelige og trofaste i alle ting.

1 Mosebok 1:27
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne* skapte han dem.

Efeserne 5:23
For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser.

Titus 2:3
Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder, heller ikke må de være henfalne til vin, men de må være lærere i det gode,

1 Peters 3:7
Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde - for at bønnene deres ikke skal hindres.

Kolossenserne 3:18-19
[18] Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren.[19] Dere menn: Elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem.

1 Mosebok 1:26-28
[26] Og Gud sa: La oss gjøre mennesk er i vårt bilde, etter vår liknelse. Og de skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, og over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.[27] Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne* skapte han dem.[28] Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.

1 Peters 3:1-7
[1] Likeså skal dere koner underordne dere under deres egne menn, for at også de som er vantro mot Ordet, kan bli vunnet uten ord ved konens livsførsel,[2] når de ser deres rene liv i gudsfrykt.[3] Deres pryd skal ikke være den utvortes - hårfletninger og påhengte gullsmykker eller fine klær,[4] men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse - en mild og stille ånd, som er dyrebar for Gud.[5] For slik smykket de hellige kvinnene seg i tidligere tider, de som satte sitt håp til Gud. De underordnet seg under sine menn.[6] Slik var Sara lydig mot Abraham og kalte ham herre. Hennes barn er dere blitt, om dere gjør det gode uten å la dere skremme av noe.[7] Så skal også dere ektemenn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar. Og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde - for at bønnene deres ikke skal hindres.

Salomos Ordsprog 12:4
En god kone er sin manns krone, men en dårlig er som råttenhet i hans ben.

1 Korintierne 14:34
skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier.

Kolossenserne 4:15
Hils brødrene i Laodikea, og Nymfas og menigheten i hans hus.

Filippenserne 4:2-3
[2] Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren.[3] Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synzygus*: Kom dem til hjelp! For de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok.

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.