Instagram
English
A A A A A

Dårlig Karakter: [Pelko]


Esaias 35:4
Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää pelätkö. Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät."

Johannes 14:27
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!

Josvas 1:9
Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.

Matteus 6:34
Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Esaias 43:1
Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.

Salmenes 23:4
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.

Salmenes 34:4
Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn!

Salmenes 94:19
Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel.

Romerne 8:38-39
[38] For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt,[39] verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Salmenes 27:1
Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?

1 Peters 5:6-7
[6] Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.[7] Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Salmenes 118:6
Herren er med meg, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg?

2 Timoteus 1:7
For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Salmenes 115:11
Dere som frykter Herren, stol på Herren! Han er hjelp og skjold for dem.

Salmenes 103:17
Men Herrens miskunnhet er fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn,

Salmenes 112:1
Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store glede i hans bud.

5 Mosebok 31:6
Vær frimodige og sterke! Frykt ikke og vær ikke redd for dem! For Herren din Gud går selv med deg, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.

1 Krønikebok 28:20
Så sa David til sin sønn Salomo: Vær frimodig og sterk og gå til verket! Frykt ikke og vær ikke redd! For Gud Herren, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg, før alt arbeid for tjenesten ved Herrens hus er fullført.

Salmenes 56:3-4
[3] Mine fiender vil sluke meg hele dagen, for mange er de som strider mot meg i overmot.[4] På den dagen når jeg frykter, setter jeg min lit til deg.

Esaias 41:10-13
[10] Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.[11] Se, de skal bli til spott og skam, alle de som harmes på deg. De skal bli til intet og gå til grunne, de menn som tretter med deg.[12] Du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som krangler med deg. De skal bli til intet og til ingenting, de menn som fører krig mot deg.[13] For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg.

Esaias 54:4
Frykt ikke, du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull, du skal ikke bli til skamme! Din ungdoms skam skal du glemme, og din enkestands vanære skal du ikke lenger minnes.

Matteus 10:28
Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete!

Romerne 8:15
Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!

1 Korintierne 16:13
Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke!

Hebreerne 13:5-6
[5] La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.[6] Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?

1 Johannes 4:18
Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

1 Peters 3:13-14
[13] Og hvem kan gjøre dere ondt, hvis dere legger vinn på det gode?[14] Men om dere òg skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme,

Norwegian Bible (NB) 2007 - 88/07
© Norsk Bibel AS. All rights reserved.