A A A A A

Synder: [Misunne]


1 Korintierne १३:४
Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

Galaterne 5:26
La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

Jakobs 3:14-16
[14] Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten.[15] Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.[16] For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt.

Romerne 1:29
De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder

1 Peters 2:1
Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder,

Galaterne ५:१९-२१
[१९] Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser,[२०] avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser,[२१] misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.

Titus 3:3
For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi fór vill og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre.

1 Timoteus 6:4
er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker

Jakobs 3:14-16
[14] Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten.[15] Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.[16] For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt.

1 Peters 2:1-2
[1] Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder,[2] og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse.

Filippenserne 1:15
Noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje.

1 Timoteus ६:४-५
[४] er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig, og dette skaper misunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker[५] og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og er kommet bort fra sannheten; de mener gudsfrykten er en vei til vinning.

Romerne 1:28-32
[28] De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.[29] De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder[30] og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene,[31] de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige.[32] De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.

Galaterne 5:19-26
[19] Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser,[20] avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser,[21] misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike.[22] Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,[23] ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven![24] De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.[25] Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.[26] La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

Jakobs 3:14-15
[14] Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet, da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten.[15] Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.

Salomos Ordsprog 14:30
Et friskt hjerte gir kroppen liv, sjalusi er som verk i knoklene.

Jobs 5:2
Uro tar livet av den dumme, sinne dreper den godtroende.

Predikerens 4:4
Jeg så at alt strev og all dyktighet kommer av at den ene misunner den andre. Også dette er forgjeves, det er som å gjete vinden.

Salomos Ordsprog ३:३१
Misunn ikke en voldsmann! Hans veier må du aldri velge.

Salomos Ordsprog 23:17
Ditt hjerte skal ikke misunne syndere, men alltid med iver frykte HERREN!

Salomos Ordsprog 24:1
Misunn ikke onde mennesker, lengt ikke etter å være sammen med dem!

Jobs ५:२-३
[२] Uro tar livet av den dumme, sinne dreper den godtroende.[३] Jeg så den dumme slå rot, men brått måtte jeg forbanne hans bolig.

Salomos Ordsprog 27:4
Harmen er grusom, vreden er en flom, men hvem kan stå seg mot sjalusi?

1 Korintierne 3:3
for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis?

Romerne १३:१३
La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse.

Matteus 27:18
For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus.

Apostlenes Gjerninge 13:45
Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte.

Salmenes 37:1
Av David. Alef א Bli ikke sint på voldsmenn, misunn ikke dem som gjør urett!

Apostlenes Gjerninge 7:9
Stamfedrene ble misunnelige på Josef og solgte ham til Egypt. Men Gud var med ham

Markus 15:10
For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus.

Apostlenes Gjerninge 17:5
Dette gjorde jødene brennende harme, og de fikk med seg noen fra pøbelen på torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket.

Jakobs 4:5
Eller mener dere det er tomme ord når Skriften sier: Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss?

1 Mosebok 26:14
Han eide småfe og storfe og så mange slaver at filisterne ble misunnelige på ham.

Johannes 8:32
Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Salmenes 73:3
For jeg var misunnelig på de hovmodige, jeg så at det gikk de urettferdige vel.

Esaias 26:11
HERRE, din hånd er løftet, men ingen ser det. De skal se din lidenskap for folket og skamme seg. Ild skal fortære dine motstandere!

Esekiel 35:11
Derfor, så sant jeg lever, sier Herren GUD: Jeg skal gjøre med deg som du selv gjorde i din vrede og misunnelse fordi du hatet dem. Jeg skal gi meg til kjenne blant dem når jeg dømmer deg.

2 Mosebok 20:17
Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.

1 Timoteus 3:15
Men hvis det trekker ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll.

Esters ५:१३
Men alt dette har ingen verdi for meg så lenge jeg må se jøden Mordekai sitte i slottsporten.»

Galaterne 5:1
Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

Judas 1:24
Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil,

Salmenes ७३:१७-२०
[१७] helt til jeg gikk inn i Guds helligdom; da skjønte jeg hvilken fremtid de får.[१८] Ja, du fører dem ut på glatte veier, du får dem til å falle og bli knust.[१९] Plutselig går de til grunne, det er slutt, de ender i redsel.[२०] De er som en drøm når en våkner. Du forakter synet av dem når du reiser deg, Herre.

1 Mosebok 31:1
Jakob fikk høre at Labans sønner sa: «Jakob har tatt alt far eide. Denne rikdommen har han skaffet seg av det som tilhørte vår far.»

4 Mosebok 16:3
Nå samlet de seg mot Moses og Aron og sa til dem: «Nå går dere for langt! Hele menigheten, alle sammen, er hellige, og HERREN er midt iblant dem. Hvorfor vil dere da sette dere over HERRENS forsamling?»

Salmenes 106:16
De ble misunnelige på Moses der i leiren og på Aron, HERRENS hellige.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)