A A A A A

Synder: [Utsettelse]


1 Korintierne 14:40
Men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg!

Predikerens 9:10
Alt dine hender kan gjøre, gjør det med den kraften du har. For i dødsriket, dit du går, er det verken gjerning eller tanke, verken kunnskap eller visdom.

Predikerens 11:4
Den som akter på vinden, får ikke så, den som kikker på skyene, får ikke høste.

Galaterne 6:9
La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

Hebreerne 12:11
All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.

Hebreerne 10:12
Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd.

Jakobs 4:17
Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder.

Johannes 9:4
Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide.

Lukas 12:35
Spenn beltet om livet og hold lampene tent!

Lukas 12:40
Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»

Matteus 6:33
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Filippenserne 4:13
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Salomos Ordsprog 10:4
Doven hånd gjør fattig, men flittige hender gjør rik.

Salomos Ordsprog 12:24-25
[24] Flittig hånd får herske, latskap fører til slavekår.[25] Uro i hjertet tynger mannen, et godt ord gjør ham glad.

Salomos Ordsprog 13:4
Den late får ikke det han begjærer, men flittige får i overflod.

Salomos Ordsprog 14:23
Alt strev fører vinning med seg, tomt snakk gir bare tap.

Salomos Ordsprog 18:9
Den som forsømmer arbeidet sitt, er bror til den som ødelegger.

Salomos Ordsprog 20:4
Den late vil ikke pløye om høsten, han venter avling, men får ingen.

Salomos Ordsprog 21:17
Den som elsker fest, blir fattig, den som elsker vin og olje, blir aldri rik.

Salomos Ordsprog 27:1
Pris deg ikke lykkelig over morgendagen, for du vet ikke hva den vil bringe.

Romerne 7:20-21
[20] Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg.[21] Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde.

Efeserne 5:15-17
[15] Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke,[16] så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde.[17] Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.

Lukas 9:59-62
[59] Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.»[60] Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»[61] Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.»[62] Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Salomos Ordsprog 24:30-34
[30] Jeg gikk forbi en lat manns åker, langs vinmarken til et menneske uten forstand.[31] Se, der var det fullt av nesler, grunnen var overgrodd av tistler, og steingjerdet var revet ned.[32] Jeg la merke til dette og la meg det på hjertet, jeg tok lærdom av det jeg så.[33] «Litt søvn, litt hvile med hendene i fanget,[34] så kommer fattigdommen over deg som en farende fant og nøden som en væpnet mann.»

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)