A A A A A

Liv: [Død]


Johannes 3:16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

1 Tessalonikerne 4:14
For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.

Johannes 11:26
Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Romerne 6:23
Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Salmenes 23:4
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Apenbaring 21:4
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Romerne 14:8
Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.

Predikerens 12:7
når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

Lukas 23:43
Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)