A A A A A

Liv: [Rikdom]


1 Timoteus 6:17-19
[17] Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det.[18] De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre.[19] Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.

Lukas 19:1-10
[1] Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.[2] Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik.[3] Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.[4] Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi.[5] Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.»[6] Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.[7] Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.»[8] Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.»[9] Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn.[10] For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»

Markus 4:19
men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt.

Lukas 18:18-30
[18] Et medlem av Rådet kom og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»[19] Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én — det er Gud![20] Du kjenner budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor. »[21] Han svarte: «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.»[22] Da Jesus hørte det, sa han til ham: «Én ting mangler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»[23] Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik.[24] Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike![25] Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.»[26] «Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på.[27] Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»[28] Da sa Peter: «Hva med oss? Vi har forlatt alt vårt og fulgt deg.»[29] Han sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller kone eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld,[30] skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.»

Apenbaring 3:17
Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken.

Lukas 16:1-3
[1] Jesus sa til disiplene: «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans.[2] Da kalte han forvalteren til seg og sa: ‘Hva er det jeg hører om deg? Legg fram regnskap over driften, for du kan ikke lenger være forvalter hos meg.’[3] Men forvalteren sa til seg selv: ‘Hva skal jeg gjøre nå når herren min tar stillingen fra meg? Å grave har jeg ikke krefter til, og å tigge skammer jeg meg over.

Markus 12:43-44
[43] Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten.[44] For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Lukas 19:1-27
[1] Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.[2] Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik.[3] Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.[4] Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi.[5] Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.»[6] Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.[7] Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.»[8] Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.»[9] Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn.[10] For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»[11] Mens de sto og hørte på dette, fortalte Jesus også en lignelse. For han var nær Jerusalem, og de trodde at Guds rike straks ville komme til syne.[12] Han sa: «En mann av høy ætt skulle dra til et land langt borte for å bli innsatt som konge og deretter vende tilbake.[13] Han kalte til seg ti av tjenerne sine, ga dem ti pund og sa: ‘Driv handel med disse pengene til jeg kommer igjen.’[14] Men landsmennene hans hatet ham og lot sendemenn dra etter ham for å si: ‘Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.’[15] Da mannen kom tilbake som konge, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent.[16] Den første kom fram og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har kastet av seg ti pund.’[17] Han svarte: ‘Det er bra, du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer.’[18] Den andre kom og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har gitt fem pund.’[19] Og til ham sa kongen: ‘Du skal ha fem byer under deg.’[20] Så kom det enda en. Han sa: ‘Herre, her er pundet ditt, jeg har hatt det liggende i et tørkle.[21] Jeg var redd deg, for du er en streng mann som tar ut det du ikke har satt inn, og høster det du ikke har sådd.’[22] Han svarte: ‘Etter dine egne ord dømmer jeg deg, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann som tar ut det jeg ikke har satt inn, og høster det jeg ikke har sådd.[23] Hvorfor overlot du ikke da pengene mine til en som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake?’[24] Og han sa til dem som sto der: ‘Ta pundet fra ham og gi det til ham som har ti fra før!’[25] ‘Herre’, sa de, ‘han har jo ti pund.’[26] ‘Ja, men jeg sier dere: Den som har, skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.[27] Men disse fiendene mine, som ikke ville ha meg til konge, dem skal dere føre hit og hugge dem ned foran øynene på meg.’»

Lukas 18:22-23
[22] Da Jesus hørte det, sa han til ham: «Én ting mangler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»[23] Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik.

Markus 12:41-44
[41] Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye.[42] Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre.[43] Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten.[44] For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Matteus 25:14-30
[14] Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide:[15] En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent — etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.[16] Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til.[17] Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til.[18] Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.[19] Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem.[20] Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’[21] Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’[22] Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’[23] Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’[24] Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut.[25] Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’[26] Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut.[27] Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake.[28] Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene![29] For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.[30] Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

Matteus 13:22
Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer frukt.

Salomos Ordsprog 13:22
Den gode etterlater arv til barnebarn, det synderen eier, blir spart til den rettferdige.

Salomos Ordsprog 3:9-10
[9] Gi HERREN ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling.[10] Da skal din matbod fylles opp, pressekummene renner over av ny vin.

Salomos Ordsprog 10:4
Doven hånd gjør fattig, men flittige hender gjør rik.

Salomos Ordsprog 18:11
Den rikes gods er hans faste borg, i hans tanke er det som en vernende mur.

Hoseas 12:8
Kanaan har falske vekter i hånden, han elsker å utnytte andre,

Sakarias 14:14
Også Juda skal angripe Jerusalem. — Rikdommen fra alle folkeslagene omkring skal bli samlet inn, gull og sølv og klær i store mengder. —

Predikerens 5:19
Da tenker han knapt over dagene som går, for Gud lar ham kjenne glede i hjertet.

Predikerens 6:2
Gud gir en mann både rikdom, formue og ære, så han ikke mangler noe av alt det han ønsker seg. Men Gud lar ham ikke nyte noe av det, det blir en fremmed som bruker det opp. Dette er meningsløst, ja, bittert og vondt.

5 Mosebok 8:18
Men husk HERREN din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inngikk med dine fedre, slik han gjør også i dag.

Salomos Ordsprog 10:22
Det er HERRENS velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til.

Salmenes 37:16-17
[16] Det lille den rettferdige har, er bedre enn de urettferdiges store rikdom.[17] For de urettferdiges armer skal brytes, men HERREN holder de rettferdige oppe. Jod י

Salomos Ordsprog 15:16-17
[16] Bedre å ha lite og frykte HERREN enn å ha stor rikdom med uro.[17] Bedre er en grønnsakrett med kjærlighet enn oksestek med hat.

5 Mosebok 8:17-18
[17] Du kan si i ditt hjerte: «Det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen.»[18] Men husk HERREN din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inngikk med dine fedre, slik han gjør også i dag.

Salomos Ordsprog 10:15
Rikmannens gods er hans faste borg, fattigdom er til ulykke for småkårsfolk.

Salmenes 39:4-6
[4] Hjertet brant i mitt indre, ilden flammet opp mens jeg stønnet. Jeg sa med min tunge:[5] «HERRE, lær meg at jeg skal dø, hvor få og tilmålte mine dager er, så jeg kan innse at mitt liv tar slutt.»[6] Se, en håndfull levedager har du gitt meg, min levetid er som ingenting for deg, hvert menneske er et pust. Sela

Predikerens 5:8-17
[8] Framfor alt er jord en god ting, en konge må sørge for at marken blir dyrket.[9] Den som er glad i penger, blir aldri mett på penger. Den som elsker rikdom, får aldri vinning nok. Også dette er forgjeves.[10] Jo større eiendom, jo flere som skal leve av den. Hvilken fordel gir det eieren annet enn at han får mer å se på?[11] En slave kan sove godt enten han har lite eller mye å spise. Den rikes overflod tar søvnen fra ham.[12] Noe bittert og vondt har jeg sett under solen: Oppspart rikdom kan bli til ulykke for eieren.[13] Rikdommen kan gå tapt i uheldig handel, og når han får en sønn, står han der med tomme hender.[14] For som han kom fra mors liv, slik skal han vende tilbake, like naken som han kom. Ingen ting har han igjen for sitt arbeid, ingen ting han kan ta med når han går.[15] Også dette er bittert og vondt: Slik som han kom, må han gå. Hva har han da igjen? Han har arbeidet for vind.[16] Alle sine dager må han spise i mørke, sorgfull, syk og sint.[17] Se, dette har jeg funnet: Det er rett og godt å spise og drikke og nyte det gode midt i alt arbeid og strev under solen den korte tiden Gud lar mennesket leve. Det er den lodd det har fått.

Salmenes 49:10-20
[10] Kunne han vel leve evig og aldri se graven?[11] Selv vismenn dør, det kan alle se, med dårer og uforstandige går de til grunne. De etterlater sitt gods til andre.[12] Graven blir deres hjem for evig, en bolig fra slekt til slekt, de som samlet seg jord i sitt eget navn.[13] Med all sin prakt kan mennesket ikke bestå. Det ligner dyrene som må dø.[14] Slik går det med dem som stoler på seg selv, og med dem som følger etter og gleder seg over det de sier. Sela[15] Som sauer drar de mot dødsriket, døden er deres gjeter. De rettskafne skal herske over dem når morgenen gryr. Skikkelsen tæres bort, i dødsriket skal de ha sin bolig.[16] Men Gud vil kjøpe meg fri fra dødsrikets grep, for han vil ta meg til seg. Sela[17] Vær ikke redd når noen blir rik, når velstanden øker i hans hus.[18] For når han dør, får han ingenting med, velstanden følger ham ikke i graven.[19] Han priser seg lykkelig her i livet: «Folk roser deg, for du gjør det godt.»[20] Likevel går han til sine fedre, til dem som aldri mer får se lys.

Salmenes 52:7
Derfor skal Gud slå deg ned for alltid, ta deg og rive deg ut av ditt telt. Han skal rykke deg opp med rot, bort fra de levendes land. Sela

Predikerens 5:10
Jo større eiendom, jo flere som skal leve av den. Hvilken fordel gir det eieren annet enn at han får mer å se på?

2 Krønikebok 1:11-12
[11] Da sa Gud til Salomo: «Siden det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke ba om rikdom, formue og ære, ikke om død over dine fiender eller om et langt liv, men du ba om visdom og forstand til å styre mitt folk som jeg har satt deg til konge over,[12] så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også gi deg så mye rikdom, formue og ære som ingen konge før deg har hatt og ingen etter deg kommer til å få.»

1 Kongebok 3:11-13
[11] Og Gud sa til ham: «Siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett,[12] så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg.[13] Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg: både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene.

Salomos Ordsprog 28:8
Den som øker sin rikdom gjennom rente og avgift, samler til den som tar seg av de fattige.

Salmenes 112:1-3
[1] Halleluja! Alef א Salig er den som frykter HERREN Bet ב og har glede i hans bud. Gimel ג[2] Hans ætt blir mektig i landet, Dalet ד den rettskafne slekt blir velsignet. He ה[3] Det er velstand og rikdom i hans hus, Waw ו hans rettferd skal alltid bestå. Zajin ז

Matteus 6:33
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 6:24
Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Salomos Ordsprog 21:5
Den flittiges planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap.

5 Mosebok 15:11
Det vil alltid være fattige i landet, og derfor påbyr jeg deg: Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt!

1 Korintierne 16:2
Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamlingen ikke først skal begynne når jeg kommer.

1 Peters 5:2
Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet.

Lukas 16:19-31
[19] Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag.[20] Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår.[21] Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.[22] Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet.[23] Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.[24] ‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’[25] Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine.[26] Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’[27] Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham[28] til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’[29] Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’[30] Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’[31] Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»

1 Timoteus 6:10
For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

Lukas 6:20
Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: «Salige er dere fattige, Guds rike er deres.

Salomos Ordsprog 22:7
Den rike er herre over de fattige, den som låner, blir slave under långiveren.

Matteus 6:19-21
[19] Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler.[20] Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.[21] For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)