Instagram
English
A A A A A

Liv: [Prøver]


Jakobs 1:2-4
[2] Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser.[3] For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet.[4] Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, uten noen mangel.

1 Peters 1:6
Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser.

Johannes 16:33
Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»

Romerne 8:28
Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 12:12
Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen.

Jakobs 1:12
Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham.

Salomos Ordsprog 3:5-6
[5] Stol på HERREN av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt![6] Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.

1 Peters 5:10
En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn.

Romerne 8:18
Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.

1 Peters 4:12
Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet.

1 Tessalonikerne 5:16-18
[16] Vær alltid glade,[17] be uavbrutt,[18] takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

1 Korintierne 10:13
Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

1 Mosebok 50:20
Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag.

Filippenserne 4:6-7
[6] Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.[7] Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Salmenes 55:22
Hans tale er glattere enn smør, men han har strid i sinne. Hans ord er bløtere enn olje, men de er dragne sverd.

Romerne 5:3-5
[3] Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet,[4] utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.[5] Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.

Esaias 55:8-9
[8] For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier HERREN.[9] Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.

Markus 4:17
Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra.

Romerne 8:35
Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd?

1 Peters 4:12-13
[12] Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet.[13] Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet.

Jakobs 4:7
Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.

2 Korintierne 1:3-4
[3] Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst![4] Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.

Filippenserne 4:13
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Filippenserne 4:19
Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger.

Romerne 5:3-4
[3] Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet,[4] utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)