A A A A A

Liv: [Å sette Gud først]


Romerne ೧:೧೬
For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.

Matteus ೬:೩೩
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Matteus 22:37
Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. ’

Galaterne ೨:೨೦
jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

Johannes 3:16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Matteus ೬:೩೧-೩೩
[೩೧] Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’[೩೨] Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.[೩೩] Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

1 Korintierne 10:13
Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

1 Korintierne ೧:೧೮
For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.

Apenbaring ೨:೪
Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet.

Hebreerne 12:2
med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.

Matteus ೬:೨೪
Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Kolossenserne 3:1-4
[1] Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.[2] La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.[3] Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.[4] Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.

Romerne 1:20
Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

Romerne 15:13-19
[13] Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.[14] Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre.[15] Likevel har jeg noen steder skrevet ganske åpent og direkte, for å minne dere om det dere før har hørt. Jeg gjør det ved den nåde Gud har gitt meg[16] til å være Kristi Jesu tjener blant folkeslagene. Min prestetjeneste er å forkynne evangeliet så folkeslagene blir et offer Gud gjerne tar imot, innviet ved Den hellige ånd.[17] I Kristus Jesus kan jeg være stolt over å ha denne tjenesten for Gud.[18] Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom meg for å lede folkeslagene til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning,[19] ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft, slik at jeg nå har fullført forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring, fra Jerusalem og helt til Illyria.

Efeserne ೩:೭
Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave.

Romerne 9:22
Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne.

5 Mosebok 6:5
Du skal elske HERREN din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.

Malakias ೩:೧೦
Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier HERREN over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Johannes ೩:೩೦
Han skal vokse, jeg skal avta.

Matteus 6:19-21
[19] Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler.[20] Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.[21] For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Johannes ೧೫:೫
Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.

Matteus ٢٤:١٢
Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Apostlenes Gjerninge 20:35
Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’»

Salomos Ordsprog 16:3
Legg alt du gjør, i HERRENS hånd, så skal dine planer lykkes.

Romerne ٨:٥
De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden til.

Filippenserne 4:13
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

2 Korintierne ١٢:٧-١٠
[٧] For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg — for at jeg ikke skal bli hovmodig.[٨] Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,[٩] men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.[١٠] Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)