Instagram
English
A A A A A

Liv: [Mat]
Predikerens 9:7
Så gå og spis ditt brød med glede, og drikk din vin med glede i hjertet! For Gud har allerede godtatt det du gjør.

2 Mosebok 16:12
«Jeg har hørt hvordan israelittene klager. Si til dem: I skumringen skal dere få kjøtt å spise, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er HERREN deres Gud.»

1 Mosebok 1:29
Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise.

1 Mosebok 9:3
Alt som lever og rører seg, skal dere ha å spise. Som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette.

Esaias 1:19
Hvis dere er villige og lydige, skal dere få spise det gode i landet.

Johannes 4:4-34
[4] Han måtte reise gjennom Samaria,[5] og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef.[6] Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time.[7] Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: «La meg få drikke.»[8] Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat.[9] Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene.[10] Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.»[11] «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra?[12] Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.»[13] Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.[14] Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»[15] Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.»[16] Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom så hit.»[17] «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus.[18] «For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier, er sant.»[19] «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen.[20] «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.»[21] Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far.[22] Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.[23] Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha.[24] Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»[25] «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen — Messias er det samme som Kristus — «og når han kommer, skal han fortelle oss alt.»[26] Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som snakker med deg.»[27] I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne.[28] Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk:[29] «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?»[30] Da dro de ut av byen og kom til ham.[31] I mellomtiden ba disiplene Jesus: «Rabbi, kom og spis!»[32] «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han.[33] De sa til hverandre: «Har kanskje noen kommet med mat til ham?»[34] Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk.

Johannes 6:27-35
[27] Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»[28] Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?»[29] Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»[30] «Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de.[31] «Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise. »[32] Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen.[33] Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.»[34] Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.»[35] Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

Matteus 4:4
Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. »

Matteus 5:6
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

Matteus 6:25
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?

Salomos Ordsprog 15:17
Bedre er en grønnsakrett med kjærlighet enn oksestek med hat.

Salomos Ordsprog 25:27
Å spise for mye honning er ikke godt, heller ikke stadig å trakte etter ære.

Salomos Ordsprog 27:7
Den mette vraker den fineste honning, for den sultne smaker også det beske søtt.

Salmenes 104:15
vinen gir mennesket glede. Du lar ansiktet skinne av olje, brødet gir mennesket styrke.

Salmenes 136:25
Han gir mat til alt som lever, evig varer hans miskunn.

1 Korintierne 6:13
Maten er til for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen er ikke til for hor; den er for Herren, og Herren er for kroppen.

1 Korintierne 8:8
Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi oppnår ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar være.

1 Korintierne 10:31
Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære!

1 Timoteus 4:4-5
[4] Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk.[5] For det helliges ved Guds ord og bønn.

Markus 7:14-23
[14] Han kalte igjen folket til seg og sa: «Hør på meg alle, og forstå![15] Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent. Nei, det er det som går ut fra mennesket, som gjør mennesket urent.[16] {{Om noen har ører å høre med, så hør!}}»[17] Da han var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene ham om lignelsen.[18] «Forstår ikke dere heller noe?» sa han. «Skjønner dere ikke at ingen ting som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent?[19] Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, og går ut og dit det skal.» Dermed slo han fast at all mat er ren.[20] Og han la til: «Det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent.[21] For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord,[22] ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet.[23] Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.»

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)