Instagram
English
A A A A A

God Karakter: [Mot / Modig]
1 Krønikebok 28:20
Så sa David til sin sønn Salomo: «Vær modig og sterk, gå til verket! Vær ikke redd og mist ikke motet! For HERREN Gud, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg før du har fullført alt som skal gjøres for tjenesten i HERRENS hus.

1 Korintierne 15:58
Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.

5 Mosebok 31:6-8
[6] Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For HERREN din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.[7] Så kalte Moses Josva til seg mens alle israelittene så på, og sa til ham: Vær modig og sterk! For du skal føre folket inn i det landet som HERREN med ed lovet å gi deres fedre, og du skal la dem få det til eiendom.[8] HERREN selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!

Efeserne ٦:١٠
Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!

Esaias 54:4
Vær ikke redd, du skal ikke bli til skamme. La deg ikke ydmyke, du skal ikke bli vanæret. For din ungdoms skam skal du glemme, din enkestands vanære skal du ikke lenger huske.

Johannes ١٤:٢٧
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Salmenes 27:1
Av David. HERREN er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for? HERREN er mitt livs vern, hvem skulle jeg frykte?

Salmenes 56:3-4
[3] Fiender jager meg dagen lang, fra sin høyde går de til angrep, de er mange.[4] Når jeg er redd, stoler jeg på deg.

2 Timoteus 1:7
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.

Josvas 1:9-11
[9] Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For HERREN din Gud er med deg overalt hvor du går.»[10] Josva ga da folkets tilsynsmenn denne befalingen:[11] «Gå gjennom leiren og si til folket: Gjør i stand forsyninger til reisen! For om tre dager skal dere gå over Jordan og innta det landet HERREN deres Gud gir dere i eie.»

Esaias 41:10-13
[10] Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.[11] Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og går til grunne, de som går i rette med deg.[12] Du skal lete, men ikke finne noen som er i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som er i krig med deg.[13] For jeg er HERREN din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.»

1 Korintierne ١٦:١٣
Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke!

Salmenes 27:14
Sett ditt håp til HERREN! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til HERREN!

Salomos Ordsprog ٣:٥-٦
[٥] Stol på HERREN av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt![٦] Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.

Salmenes 23:1-4
[1] En salme av David. HERREN er min hyrde, jeg mangler ikke noe.[2] Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.[3] Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.[4] Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Markus 5:36
Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!»

Filippenserne 1:28
og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere.

Salmenes 112:7
Han er ikke redd for onde rykter, Nun נ hans hjerte er rolig og trygt i HERREN. Samek ס

Josvas 1:6
Vær modig og sterk! For du skal gjøre dette folket til eiere av landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem.

Salmenes ٣١:٢٤
Elsk HERREN, alle hans fromme! HERREN verner de trofaste, men den hovmodige gir han igjen i fullt mål.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)