A A A A A

God Karakter: [Tilfredshet]


Matteus 6:25-33
[25] Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?[26] Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?[27] Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?[28] Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke,[29] men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.[30] Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere — dere lite troende![31] Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’[32] Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.[33] Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

2 Korintierne 11:23-25
[23] Er de Kristi tjenere? Jeg sier i mitt vanvidd: Jeg er det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare.[24] Av jødene har jeg fem ganger fått de førti slagene på ett nær.[25] Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet.

Filippenserne 4:12-13
[12] Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød.[13] Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Hebreerne 13:5
La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.

1 Timoteus 6:6-7
[6] Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning.[7] For tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den.

Lukas 12:15
Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod.»

2 Korintierne 12:10
Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

Salmenes 37:3-4
[3] Stol på HERREN og gjør det gode. Bo i landet og ta vare på troskap![4] Ha din lyst og glede i HERREN, så gir han deg alt ditt hjerte ber om! Gimel ג

1 Timoteus 6:10-11
[10] For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.[11] Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet.

Salomos Ordsprog 16:8
Bedre å ha lite med rettferd enn å få stor vinning med urett.

Salomos Ordsprog 28:6
Bedre å være fattig og hel i sin ferd enn å være rik og gå krokveier.

Predikerens 3:13
For når et menneske får spise og drikke og har glede av alt han eier, er også det gitt av Gud.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)