Instagram
English
A A A A A

God Karakter: [Nåde]
2 Samuels 24:14
David sa til Gad: «Jeg er i stor nød. La oss helst falle i HERRENS hånd, for hans barmhjertighet er stor. Men i menneskehånd vil jeg ikke falle.»

Salmenes 86:5
For du, Herre, er god, du tilgir, du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg.

Salmenes 145:9
HERREN er god mot alle, barmhjertig mot alt han har skapt. Jod י

Lukas 6:36
Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

Efeserne 2:4
Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,

Titus 3:5
Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd,

Hebreerne 4:16
La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

1 Johannes 1:3
Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)