A A A A A

God Karakter: [Vennlighet]


1 Korintierne 13:4-7
[4] Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.[5] Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.[6] Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.[7] Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Efeserne 4:29
La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Mika 6:8
Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever HERREN av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.

Kolossenserne 3:12
Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,

Efeserne 2:7
Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.

Matteus 5:24
så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!

Romerne 2:4
Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?

Galaterne 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,

Salmenes 141:5
La en rettferdig slå meg, det er kjærlighet. La ham refse meg, det er olje på mitt hode, jeg avviser den ikke. Men min bønn står stadig mot deres ondskap.

Esaias 54:8
Mens harmen flommet, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk, men med evig godhet vil jeg forbarme meg over deg, sier HERREN, som løser deg ut.

Salomos Ordsprog 19:22
Troskap er det en ønsker av et menneske; bedre å være fattig enn en løgner.

1 Peters 4:8
Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder.

2 Peters 1:5-7
[5] Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt,[6] innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt,[7] gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle.

Esters 2:9
Han syntes godt om den unge kvinnen, og hun vant velvilje hos ham. Han sørget straks for at hun fikk den hudpleien og maten hun skulle ha. Han ga henne også sju utvalgte tjenestejenter fra slottet og flyttet henne og tjenestejentene hennes til den beste delen av haremet.

Efeserne 4:32
Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

Galaterne 6:10
Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.

Lukas 6:35
Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.

Salomos Ordsprog 31:26
Hun åpner munnen med visdom, kjærlig rettledning har hun på tungen. Tsade צ

1 Peters 3:9
Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.

Ruts 2:20-21
[20] Da sa Noomi til svigerdatteren: «Han skal være velsignet av HERREN, som ikke har sluttet å vise godhet, verken mot de levende eller de døde!» Og Noomi la til: «Den mannen er i slekt med oss. Han er en av våre løsningsmenn.»[21] Rut, moabittkvinnen, fortsatte: «Han sa også til meg at jeg skulle holde meg til folkene hans til de var ferdige med hele kornskurden.»

Ruts 3:10
«Velsignet er du av HERREN, min datter! Du har vist enda større trofasthet enn før ved ikke å gå etter de unge mennene, verken de fattige eller de rike.

Nehemias 9:17
De nektet å høre og husket ikke dine under, som du hadde gjort for dem. De var stivnakket og tok seg en leder for å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Men du er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn; og du forlot dem ikke.

Salmenes 31:21
Hos deg finner de ly mot menneskers overgrep. Du verner dem i din hytte mot anklagende tunger.

Salmenes 117:1-2
[1] Lovsyng HERREN, alle folk, pris ham, alle folkeslag![2] For hans miskunn er mektig over oss. HERRENS troskap varer evig. Halleluja!

Salmenes 119:76
La din godhet være min trøst slik du har sagt til din tjener!

Esaias 54:10
For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg, min fredspakt skal ikke vakle, sier HERREN, som viser deg barmhjertighet.

Jeremias 2:2
Gå og rop i ørene på Jerusalem: Så sier HERREN: Jeg husker din ungdoms troskap, din kjærlighet som brud, da du fulgte meg i ørkenen, i et land der ingen kan så.

Joel 2:13
Riv hjertet i stykker, ikke klærne! Vend om til HERREN deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn, og han kan angre på ulykken.

Jonas 4:2-3
[2] Han ba til HERREN: «HERRE! Var det ikke det jeg sa da jeg var i mitt eget land? Derfor ville jeg skynde meg og flykte til Tarsis. For jeg vet at du er en nådig og barmhjertig Gud. Du er sen til vrede og rik på miskunn, så du angrer ulykken.[3] Men nå, HERRE, bare ta livet mitt! For jeg vil heller dø enn leve.»

Apostlenes Gjerninge 28:2
Innbyggerne der var uvanlig hjelpsomme mot oss. De tok seg av oss alle sammen og tente et bål, for det hadde begynt å regne, og det var kaldt.

1 Mosebok 24:14
La det gå slik at når jeg sier til en jente: Rekk meg krukken din så jeg kan drikke, og hun svarer: Bare drikk, du, og kamelene dine vil jeg også gi å drikke, da er det henne du har valgt ut for din tjener Isak. Slik skal jeg vite at du har vist godhet mot herren min.»

Josvas 2:12
Sverg nå ved HERREN at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et troskapstegn på

2 Korintierne 6:6
Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet,

Titus 3:4
Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene:

1 Mosebok 24:12
Så sa han: «HERRE, du som er Gud for min herre Abraham, la det lykkes for meg i dag, og vis godhet mot min herre, Abraham!

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)