A A A A A

Gud: [Guds vilje]


Jeremias 29:11
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier HERREN, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

1 Timoteus २:३-४
[३] Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,[४] han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

1 Tessalonikerne 5:18
takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

1 Tessalonikerne ४:३
For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor.

Hebreerne 13:20-21
[20] Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde,[21] må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Ham være ære i all evighet! Amen.

Lukas 9:23
Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.

Salmenes 119:105
Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.

Jakobs 1:5
Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.

Salomos Ordsprog 3:5-6
[5] Stol på HERREN av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt![6] Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.

1 Peters 2:15
For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og tankeløse mennesker.

Matteus 6:10
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Efeserne 5:15-20
[15] Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke,[16] så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde.[17] Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.[18] Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden[19] og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren.[20] Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.

2 Peters 3:9
Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

1 Johannes 1:9
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

1 Timoteus 2:4
han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Mika 6:8
Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever HERREN av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.

Salomos Ordsprog 16:4
HERREN skapte alt for et formål, også den urettferdige for ulykkens dag.

Hebreerne 10:36
Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)