Instagram
English
A A A A A

Gud: [Guds kjærlighet]
1 Korintierne 13:13
Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

1 Johannes 3:1
Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham.

1 Johannes 4:7-8
[7] Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.[8] Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.

1 Johannes 4:16-19
[16] Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.[17] I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden.[18] I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.[19] Vi elsker fordi han elsket oss først.

Galaterne 2:20
jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

Jeremias 29:11
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier HERREN, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Jeremias 31:3
Fra det fjerne viste HERREN seg for meg: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.

Johannes 3:16
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 15:13
Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.

Salmenes 86:15
Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rik på miskunn og sannhet.

Salmenes 136:26
Pris Gud i himmelen, evig varer hans miskunn.

Romerne 5:8
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

5 Mosebok 7:9
Så vit da at det er HERREN din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud,

Sefanias 3:17
HERREN din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd

Efeserne 2:4-5
[4] Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet,[5] gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

1 Peters 5:6-7
[6] Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.[7] Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Romerne 8:37-39
[37] Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.[38] For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,[39] verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Slovo Zhizny (NRT) New Russian Translation 2006
Copyright © 2006 by Biblica, Inc. All rights reserved worldwide