A A A A A

Gud: [Virus / Sykdommer]


Esaias २६:२०
Gå, mitt folk! Gå inn i dine rom og lukk dørene etter deg! Hold deg skjult et øyeblikk til harmen er gått over!

Jeremias 25:32-33
[32] Så sier HERREN over hærskarene: En ulykke skal spre seg fra folkeslag til folkeslag. En sterk storm bryter løs fra jordens ytterste ende.[33] Den dagen skal det ligge mennesker som HERREN har drept, fra den ene enden av jorden til den andre. De får ingen sørgehøytid, de skal ikke bli samlet eller gravlagt, de skal bli til gjødsel på jorden.

2 Krønikebok 7:13-14
[13] Nå kan det hende at jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og befaler gresshoppene å fortære landet eller sender pest iblant folket mitt.[14] Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Apenbaring 6:3-8
[3] Da Lammet brøt det andre seglet, hørte jeg den andre skapningen rope: «Kom!»[4] Og det kom fram en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den, fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt ham et stort sverd.[5] Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! — en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden.[6] Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men oljen og vinen må du ikke skade.»[7] Da Lammet brøt det fjerde seglet, hørte jeg den fjerde skapningen rope: «Kom!»[8] Og jeg så, og se! — en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest og ved jordens ville dyr.

1 Samuels 5:6
HERRENS hånd lå nå tungt på folket i Asjdod, og han lot ødeleggelse komme over dem. Han slo dem også med byller både i Asjdod og i områdene omkring.

2 Korintierne 4:7
Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv.

2 Mosebok 20:3
Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Jakobs 4:10
Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.

Matteus 6:24
Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Filippenserne 4:6
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

Salmenes 103:2-3
[2] Velsign HERREN, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.[3] Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.

4 Mosebok 11:31-33
[31] Da kom en vind fra HERREN som førte vaktler inn fra havet i en høyde på omkring to alen over bakken. Vinden strødde dem ut omkring leiren, så langt som en dagsreise på den ene siden og en dagsreise på den andre.[32] Folket samlet vaktler hele den dagen og hele natten og hele dagen etter. Den som samlet minst, samlet ti homer. Og de la dem utover rundt hele leiren.[33] Mens kjøttet fortsatt var mellom tennene på dem, før det var tygd ferdig, flammet HERRENS vrede opp mot folket. Han slo dem med en fryktelig pest.

2 Mosebok 9:8-11
[8] HERREN sa til Moses og Aron: «Fyll nevene med sot fra ovnen. Moses skal kaste det mot himmelen for øynene på farao,[9] og det skal bli til fint støv over hele Egypt. Det skal komme over mennesker og dyr og bli til verkebyller som slår ut i blemmer, overalt i Egypt.»[10] De tok sot fra ovnen og gikk fram for farao, og Moses kastet det mot himmelen, og det ble til verkebyller med blemmer som slo ut på mennesker og dyr.[11] Magikerne kunne ikke møte Moses på grunn av byllene. For det hadde kommet verkebyller på magikerne som på alle de andre egypterne.

Jakobs 1:2-6
[2] Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser.[3] For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet.[4] Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, uten noen mangel.[5] Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.[6] Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden.

Apenbaring 9:15-19
[15] Og de fire englene ble løst, de som sto klar og ventet på denne timen, denne dagen, denne måneden, dette året, for å drepe tredjedelen av menneskene.[16] Tallet på ryttere i hæren deres var tjue tusen ganger ti tusen — jeg hørte tallet på dem.[17] Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut: Mennene hadde brystpanser, farget som ild, hyasint og svovel. Hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen på hestene sto ild, røyk og svovel.[18] En tredjedel av menneskene ble drept av disse tre plagene, av ilden, røyken og svovelen som kom ut av munnen på hestene.[19] For makten deres ligger i munnen, men også i halene. For halene deres ligner ormer med hoder, og med dem gjør de skade.

Markus 13:32-37
[32] Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.[33] Vær på vakt, hold dere våkne! For dere vet ikke når tiden er inne.[34] Det er som med en mann som skulle utenlands: Da han forlot huset, overlot han ansvaret til tjenerne og ga oppgaver til hver og en, og til dørvokteren ga han påbud om å våke.[35] Så våk da! For dere vet ikke når husherren kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen.[36] Når han plutselig er der, må han ikke finne dere sovende.[37] Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!»

Salmenes 91:2-14
[2] han sier til HERREN: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!»[3] Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde.[4] Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern.[5] Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen,[6] for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid.[7] Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, blir du ikke rammet.[8] Du skal bare følge det med øynene og se at de skyldige får sin lønn.[9] «Du, HERRE, er min tilflukt.» Den høyeste har du gjort til din bolig.[10] Det skal ikke hende deg noe vondt, ingen plage skal komme nær ditt telt.[11] For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier.[12] De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.[13] Du skal tråkke på løve og slange og trampe på ungløve og orm.[14] «Jeg berger ham når han holder seg til meg, jeg verner ham, for han kjenner mitt navn.

Lukas 21:5-38
[5] Det var noen som snakket om tempelet, hvor fint det var utsmykket med vakre steiner og tempelgaver. Da sa Jesus:[6] «Det skal komme dager da alt dere ser her, skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein.»[7] Da spurte de: «Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at dette skal begynne?»[8] Han svarte: «Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg! Tiden er kommet!’ Men følg dem ikke.[9] Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.»[10] Og han fortsatte: «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike.[11] Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen.[12] Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, utlevere dere til synagogene og kaste dere i fengsel, og for mitt navns skyld skal dere føres fram for konger og landshøvdinger.[13] Da skal dere få vitne.[14] Men legg dere på sinne at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere.[15] For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi.[16] Men selv foreldre og søsken, slektninger og venner skal forråde dere og sende noen av dere i døden.[17] Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld.[18] Men ikke et hårstrå på hodet skal dere miste.[19] Hold ut, så skal dere vinne livet![20] Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde.[21] Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen.[22] For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles.[23] Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket.[24] De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende.[25] Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.[26] Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes.[27] Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.[28] Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»[29] Han fortalte dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle andre trær![30] Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær.[31] Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær.[32] Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer.[33] Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.[34] Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere[35] som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden.[36] Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»[37] Om dagen var Jesus i tempelet og underviste, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over.[38] Og tidlig om morgenen flokket folket seg om ham på tempelplassen for å høre ham.

Matteus 24:1-35
[1] Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene.[2] Men han sa: «Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.»[3] Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»[4] Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill![5] For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.[6] Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.[7] Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.[8] Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.[9] Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.[10] Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.[11] Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.[12] Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.[13] Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.[14] Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.[15] Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted — la den som leser opp, tyde det![16] — da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.[17] Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset,[18] og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin.[19] Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager![20] Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten.[21] For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli.[22] Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.[23] Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke![24] For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.[25] Nå har jeg sagt dere det på forhånd![26] Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke.[27] For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.[28] Hvor åtselet er, vil gribbene samles.[29] Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.[30] Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.[31] Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.[32] Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær.[33] Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren.[34] Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer.[35] Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)