A A A A A

Gud: [Tilbud til Gud]


1 Krønikebok 29:9
Folket gledet seg over deres gavmildhet, for av et helt hjerte kom de med sine frivillige gaver til HERREN. Også kong David gledet seg stort.

2 Korintierne 9:7
Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

Apostlenes Gjerninge 20:35
Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’»

5 Mosebok 16:17
Enhver skal komme med den gaven han har råd til, alt etter den velsignelsen HERREN din Gud har gitt deg.

Hebreerne 13:15-16
[15] La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn.[16] Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud.

Lukas 6:38
Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»

Lukas 16:10
Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.

Malakias 3:10
Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier HERREN over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Matteus 23:23
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes.

Salomos Ordsprog 11:24
Én strør ut og får mer igjen, en annen er gjerrig og ender i fattigdom.

Salomos Ordsprog 28:27
Den som gir til de fattige, lider aldri nød, men den som vender blikket bort, forbannes av mange.

Salmenes 4:5
Skjelv for ham og synd ikke mer. Si til dere selv når dere går til ro: «Vær stille!» Sela

Romerne 12:1
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.

Salomos Ordsprog 3:9-10
[9] Gi HERREN ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling.[10] Da skal din matbod fylles opp, pressekummene renner over av ny vin.

Lukas 12:33-34
[33] Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger.[34] For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være.

Matteus ৬:১৯-২১
[১৯] Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler.[২০] Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.[২১] For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Matteus 6:31-33
[31] Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’[32] Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette.[33] Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Salmenes ৯৬:৭-৯
[৭] Gi HERREN ære, dere folk og slekter, gi HERREN ære og makt![৮] Gi HERREN den ære hans navn skal ha. Kom til hans forgårder med gaver![৯] Bøy dere for HERREN i hellig prakt. Skjelv for ham, hele jorden!

Markus 12:41-44
[41] Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye.[42] Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre.[43] Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten.[44] For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Lukas 21:1-4
[1] Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten.[2] Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den,[3] og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre.[4] For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»

Malakias ৩:৮-১২
[৮] Kan et menneske stjele fra Gud? Dere stjeler fra meg, men sier: «Hva er det vi har stjålet fra deg?» Tienden og offergaven![৯] Under forbannelse er dere, dere stjeler fra meg, hele folket![১০] Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier HERREN over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.[১১] Dem som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger åkerens grøde og vinstokkene på marken ikke kaster frukten, sier HERREN over hærskarene.[১২] Da skal alle folkeslag prise dere salige, for dere har et ettertraktet land, sier HERREN over hærskarene.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)