A A A A A

Gud: [Navn på Gud]


2 Mosebok 3:14-15
[14] Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.»[15] Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: HERREN, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.

2 Mosebok 20:7
Du skal ikke misbruke HERREN din Guds navn, for HERREN frikjenner ikke den som misbruker hans navn.

2 Mosebok 34:14
Du skal ikke tilbe noen annen gud, for HERRENS navn er Nidkjær; han er en nidkjær Gud.

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

1 Mosebok 17:1
Da Abram var 99 år gammel, viste HERREN seg for ham og sa til ham: «Jeg er Gud, Den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd!

Esaias 7:14
Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.

Esaias 42:8
Jeg er HERREN, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andre, min lovsang ikke til gudebilder.

Esaias 45:5
Jeg er HERREN, ingen annen, det finnes ingen annen gud enn jeg. Jeg spenner beltet om livet på deg, enda du ikke kjenner meg,

Esaias 55:6
Søk HERREN mens han er å finne, kall på ham når han er nær!

Jeremias 16:21
Se, derfor gjør jeg kjent for dem, denne gangen gjør jeg kjent min makt og min velde, og de skal få kjenne at mitt navn er HERREN.

Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 14:6
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Dommernes 13:18
Da sa HERRENS engel: «Hvorfor spør du etter navnet mitt? Det er et underfullt navn!»

3 Mosebok 19:12
Dere skal ikke sverge falskt ved mitt navn; for da vanhelliger du din Guds navn. Jeg er HERREN.

Matteus 6:9
Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.

Matteus 28:19
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn

Apostlenes Gjerninge 4:12
Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Salomos Ordsprog 18:10
HERRENS navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.

Salomos Ordsprog 30:4
Hvem steg opp til himmelen og steg ned igjen? Hvem samlet vinden i sin hule hånd? Hvem lukket vannet inne i kappen sin? Hvem fastsatte alle jordens grenser? Hva heter han, og hva heter sønnen hans? Vet du det?

Salmenes 61:8
La ham trone evig for Gud, la miskunn og troskap verne ham!

Apenbaring 1:8
Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.

Romerne 8:15
Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!»

Salmenes 20:7-8
[7] Nå vet jeg at HERREN berger den han har salvet. Han svarer ham fra sin hellige himmel, gjør storverk og frelser med sin høyre hånd.[8] Noen stoler på vogner og noen på hester, vi stoler på navnet til HERREN vår Gud.

Filippenserne 2:10-11
[10] I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden,[11] og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!

2 Mosebok 3:13-15
[13] Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?»[14] Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.»[15] Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: HERREN, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)