A A A A A

Dårlig Karakter: [Konflikt]


Hebreerne 10:32
Men tenk nå tilbake på den første tiden, den gangen dere ble opplyst og siden holdt ut i de lidelsene dere måtte kjempe med.

Salomos Ordsprog 15:18
Den som er sint, volder trette, den som er sen til vrede, får striden til å stilne.

Salomos Ordsprog 16:28
En som er svikefull, volder trette, den som baktaler andre, skiller venn fra venn.

Salomos Ordsprog 28:25
Den grådige volder trette, den som stoler på HERREN, blir mett.

Matteus ๑๘:๑๕
Dersom din bror gjør en synd {{mot deg}}, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.

1 Timoteus 3:15
Men hvis det trekker ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll.

Johannes ๘:๓๒
Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

Matteus ๕:๒๓-๒๔
[๒๓] Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg,[๒๔] så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!

Johannes ๖:๕๔
Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.

Markus ๖:๓
Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og bor ikke søstrene hans her hos oss?» Og de ble forarget og avviste ham.

Efeserne ๕:๒๕
Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den,

Hebreerne ๑๒:๑๔
Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.

Matteus 18:15-17
[15] Dersom din bror gjør en synd {{mot deg}}, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.[16] Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort.[17] Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg.

Jakobs ๕:๑๖
Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.

Galaterne 1:19
Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror.

Malakias ๑:๑๑
Fra der sol går opp til der sol går ned, er mitt navn stort blant folkeslagene. Overalt blir det tent offerild og båret fram rene offer i mitt navn. For mitt navn er stort blant folkeslagene, sier HERREN over hærskarene.

Filippenserne ๑:๓๐
Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den.

Kolossenserne 2:1
Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke har møtt meg ansikt til ansikt.

Romerne 12:18
Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere.

Johannes 14:6
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Salomos Ordsprog 15:1
Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme.

Efeserne 4:26
Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede.

Jakobs 1:19
Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint.

Matteus 5:9
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

Johannes 3:3-5
[3] Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»[4] «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?»[5] Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Jakobs 1:19-20
[19] Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint.[20] For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud.

Galaterne 4:19
Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere

Matteus 16:18
Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Matteus 18:15-18
[15] Dersom din bror gjør en synd {{mot deg}}, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror.[16] Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort.[17] Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg.[18] Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.

Efeserne 1:22-23
[22] Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken,[23] som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Efeserne 5:23-24
[23] For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp.[24] Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt.

Apostlenes Gjerninge 4:32
Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles.

1 Korintierne 1:10
Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.

Johannes 12:48
Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag.

Matteus 7:12
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.

Johannes 14:28
Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg.

1 Tessalonikerne 2:2
Enda vi tidligere, som dere vet, var blitt plaget og mishandlet i Filippi, ga vår Gud oss frimodighet til å tale sitt evangelium til dere, tross sterk motstand.

1 Korintierne 13:4
Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

Romerne 1:20
Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)