A A A A A

Dårlig Karakter: [Stolthet]


Galaterne 6:4
Hver og en skal bedømme det han selv har gjort, og få ros for sin egen innsats, ikke for det andre har gjort.

Esaias 2:12
For det kommer en dag fra HERREN over hærskarene da alt som er hovmodig og høyt, alt som kneiser, skal fornedres,

Esaias 23:9
HERREN over hærskarene har planlagt det for å ydmyke alt som er stort og stolt, og vanære alle de fornemme på jorden.

Jakobs 4:6
Men nåden han gir, er større. Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Jakobs 4:10
Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.

Jeremias 9:23
Så sier HERREN: Den vise skal ikke være stolt av sin visdom, den sterke skal ikke være stolt av sin styrke, den rike skal ikke være stolt av sin rikdom.

Matteus 2:3
Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham.

Salomos Ordsprog 8:13
Å frykte HERREN er å hate det onde. Jeg hater hovmod og stolthet, den onde vei og all svikefull tale.

Salomos Ordsprog 11:2
Kommer overmot, kommer skam, med de ydmyke følger visdom.

Salomos Ordsprog 13:10
Hovmod fører bare til trette, vise er de som tar imot råd.

Salomos Ordsprog 16:5
HERREN avskyr den som har et hovmodig hjerte, når tiden er inne, blir han straffet.

Salomos Ordsprog 16:18-19
[18] Stolthet kommer før sammenbrudd, hovmod før fall.[19] Bedre å være ydmyk med de fattige enn å dele bytte med de stolte.

Salomos Ordsprog 18:12
Før mannen faller, er han stolt i hjertet, foran ære går ydmykhet.

Salomos Ordsprog 21:4
Stolte øyne og hovmodig hjerte — de urettferdiges lys er synd.

Salomos Ordsprog 21:24
Den frekke og stolte skal kalles en spotter, hovmodig og frekt turer han fram.

Salomos Ordsprog 25:27
Å spise for mye honning er ikke godt, heller ikke stadig å trakte etter ære.

Salomos Ordsprog 26:12
Ser du en mann som er vis i egne øyne? Det er større håp for dåren enn for ham.

Salomos Ordsprog 27:2
La en annen prise deg lykkelig, ikke din egen munn, en fremmed, ikke dine egne lepper.

Salomos Ordsprog 29:23
Hovmod fører et menneske til fall, men den ydmyke vinner ære.

Salmenes 10:4
Den lovløse setter nesen i været. «Han krever meg ikke til regnskap! Det er ingen Gud», er alt han tenker.

Salmenes 138:6
Høy er HERREN, men han ser den lave og kjenner den stolte på lang avstand.

Romerne 12:3
Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.

Romerne 12:16
Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.

1 Korintierne 13:4
Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.

Daniel 5:20
Men da han ble stor i egne tanker og stolt og hovmodig i sin ånd, ble han støtt ned fra kongetronen, og hans ære ble tatt fra ham.

Galaterne ൬:൧-൩
[൧] Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass deg selv, så ikke du også blir fristet.[൨] Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.[൩] De som tror de er noe selv om de ingenting er, bedrar seg selv.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)