A A A A A

Dårlig Karakter: [Dommer]


1 Korintierne 4:5
Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.

1 Korintierne 11:31
Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt.

2 Korintierne 5:10
For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.

2 Peters 2:4
For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen.

Apostlenes Gjerninge 17:31
For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.»

Predikerens 12:14
For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Hebreerne 9:27
Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen,

Johannes 12:48
Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag.

Matteus 12:36
Jeg sier dere: Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag.

Matteus 24:36
Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.

Salmenes 50:4
Han kaller på himmelen der oppe og på jorden, for han vil dømme sitt folk.

Salmenes 96:13
for HERRENS ansikt. For han kommer, han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og folkene med troskap.

Apenbaring 21:4
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Romerne 2:16
Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.

Esekiel 7:7-8
[7] skjebnetimen kommer over deg som bor i landet! Tiden er kommet, dagen er nær! Forvirring rår, og ingen gledesrop lyder over fjell.[8] Snart øser jeg ut min harme og fullfører min vredesdom over deg. Jeg dømmer deg for din ferd og gir deg igjen for alle dine avskyelige gjerninger.

Apenbaring 20:11-15
[11] Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til.[12] Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.[13] Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.[14] Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død.[15] Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)