Instagram
English
A A A A A

Ytterligere: [Selvmord]
2 Samuels 17:23
Da Ahitofel så at hans råd ikke ble fulgt, salte han eselet sitt og red hjem til sin egen by. Han ordnet med alt i huset sitt, og så hengte han seg. Slik døde Ahitofel, og han ble gravlagt i sin fars grav.

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Esaias 55:11
slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

Jeremias 29:11
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier HERREN, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Johannes 10:10
Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

1 Johannes 4:4
Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.

Markus 16:16
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Salmenes 55:22
Hans tale er glattere enn smør, men han har strid i sinne. Hans ord er bløtere enn olje, men de er dragne sverd.

Romerne 8:1-2
[1] Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.[2] For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov.

Romerne 8:38-39
[38] For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,[39] verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Matteus 27:3-4
[3] Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de tretti sølvpengene tilbake til overprestene og de eldste[4] og sa: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.»

Salmenes 34:18-19
[18] De rettferdige roper, og HERREN hører, han berger dem ut av alle trengsler. Qof ק[19] HERREN er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd. Resj ר

1 Samuels 31:3-5
[3] Saul var hardt presset i kampen. Bueskytterne oppdaget ham, og han skalv av redsel for dem.[4] Da sa han til våpenbæreren sin: «Dra sverdet og støt det gjennom meg, så ikke disse uomskårne skal komme og stikke meg ned og mishandle meg.» Men våpenbæreren ville ikke, for han var helt skrekkslagen. Da tok Saul selv sverdet og styrtet seg mot det.[5] Da våpenbæreren så at Saul var død, styrtet han seg mot sverdet sitt og fulgte ham i døden.

1 Kongebok 16:15-20
[15] I det tjuesjuende året Asa var konge i Juda, ble Simri konge. Han regjerte i Tirsa i sju dager. Hæren lå den gang i leir omkring Gibbeton, som tilhørte filisterne.[16] Samme dagen som israelittene i leiren fikk høre at Simri hadde fått i stand en sammensvergelse og også hadde slått i hjel kongen, gjorde de der i leiren hærføreren Omri til konge over Israel.[17] Så dro Omri opp fra Gibbeton med hele hæren og beleiret Tirsa.[18] Da Simri så at byen ble tatt, gikk han inn i borgtårnet. Han satte kongeborgen i brann og døde i flammene.[19] Dette hendte fordi han hadde syndet og gjort det som var ondt i HERRENS øyne. Han hadde fulgt i Jeroboams fotspor, gjort de samme syndene som han og fått israelittene med på dem.[20] Det som ellers er å fortelle om Simri og den sammensvergelsen han fikk i stand, står skrevet i Israels-kongenes krønike.

Dommernes 9:50-55
[50] Siden gikk Abimelek mot Tebes. Han omringet byen og inntok den.[51] Midt i byen var det et festningstårn. Dit flyktet alle menn og kvinner og alle de mektige i byen. De stengte etter seg og gikk opp på taket av tårnet.[52] Abimelek rykket fram mot tårnet for å angripe det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den,[53] var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på Abimelek så skallen hans ble knust.[54] Han ropte straks til våpenbæreren sin og sa til ham: «Trekk sverdet og drep meg, så det ikke skal bli sagt at en kvinne slo meg i hjel!» Da stakk tjeneren sverdet gjennom ham, og han døde.[55] Da israelittene så at Abimelek var død, gikk de hjem, hver til sitt.

Dommernes 16:25-30
[25] Da de var kommet i godlune, sa de: «Hent Samson hit, så vi kan ha moro med ham.» Så hentet de Samson fra fangehuset og hadde moro med ham. De stilte ham opp mellom søylene.[26] Da sa Samson til gutten som førte ham: «Still meg slik at jeg kan holde i søylene som huset hviler på, og støtte meg til dem.»[27] Huset var fullt av menn og kvinner, og alle filisternes byhøvdinger var der. På taket var det omtrent tre tusen menn og kvinner som så på at de holdt moro med Samson.[28] Da ropte Samson til HERREN og sa: «Min Herre og GUD, husk på meg og styrk meg denne ene gangen, Gud, så jeg får hevn over filisterne for det ene øyet mitt.»[29] Samson tok tak rundt de to midtsøylene som huset hvilte på, den ene holdt han i med høyre arm og den andre med venstre. Så la han seg mot dem.[30] Samson sa: «La meg dø sammen med filisterne!» Han tok i av all kraft. Da styrtet huset sammen over byhøvdingene og over alt folket som var der. Og dem han drepte da han døde, var flere enn dem han hadde drept mens han levde.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)