A A A A A

Ytterligere: [Tristhet]


Matteus 5:4
Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

5 Mosebok 31:8
HERREN selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!

Matteus 11:28
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

1 Peters 5:7
Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

1 Korintierne 10:13
Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

Salmenes 30:5
Spill for HERREN, dere hans trofaste, pris hans hellige navn!

Salmenes 34:18
De rettferdige roper, og HERREN hører, han berger dem ut av alle trengsler. Qof ק

Salomos Ordsprog 12:25
Uro i hjertet tynger mannen, et godt ord gjør ham glad.

1 Peters 5:6-7
[6] Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.[7] Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Salmenes 23:4
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Romerne 12:2
Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Salmenes 38:9
Jeg er kraftløs og knust, jeg skriker ut mitt hjertes klage.

Predikerens 1:18
For med stor visdom følger store kvaler. Den som øker sin kunnskap, øker sin smerte.

Apenbaring 21:3-4
[3] Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud.[4] Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Predikerens 11:10
Få bort det som piner ditt hjerte, og det som plager din kropp! For barndom og ungdom er som et pust.

Romerne 12:15
Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter.

Joel 2:12
Men selv nå, sier HERREN, vend om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage.

Apenbaring 7:16-17
[16] De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.[17] For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Jobs 1:20-21
[20] Da reiste Job seg, flerret kappen og klippet av seg håret. Han kastet seg til jorden og tilba.[21] Han sa: «Naken kom jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake. HERREN ga, HERREN tok, velsignet være HERRENS navn!»

Efeserne 4:30
Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.

2 Mosebok 20:17
Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til.

2 Korintierne 7:10
En slik sorg fører til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men sorg som er av denne verden, fører til død.

Esaias 53:3
Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.

Matteus 27:46
Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni? » Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? »

1 Peters 1:6-7
[6] Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser.[7] Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

Filippenserne 4:7
Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Romerne 8:18
Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.

Hebreerne 10:24-25
[24] La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.[25] Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

2 Korintierne 1:3-4
[3] Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst![4] Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.

Matteus 22:36-40
[36] «Mester, hvilket bud er det største i loven?»[37] Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. ’[38] Dette er det største og første budet.[39] Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv. ’[40] På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Johannes 10:10
Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Apenbaring 21:4
Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Hebreerne 13:5
La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.

Filippenserne 4:6-7
[6] Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.[7] Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)