A A A A A

Ytterligere: [Spontanabort]


Predikerens 11:5
Like lite som du vet hvordan vinden blåser og knoklene dannes i mors liv, like lite kan du forstå Guds gjerninger, han som gjør alle ting.

Esaias 26:3
Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på deg.

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Esaias 49:15
Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg.

Jeremias 1:5
«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg.»

Jeremias 29:11
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier HERREN, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Matteus 5:4
Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

Salmenes 34:18
De rettferdige roper, og HERREN hører, han berger dem ut av alle trengsler. Qof ק

Romerne 8:28
Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

1 Samuels 1:27-28
[27] Denne gutten var det jeg ba om, og HERREN har gitt meg det jeg ba ham om.[28] Nå gir jeg ham tilbake til HERREN for hele hans levetid. Han skal tilhøre HERREN.» Så bøyde de seg og tilba HERREN der.

Filippenserne 4:6-7
[6] Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.[7] Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Esaias 55:8-9
[8] For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier HERREN.[9] Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker.

2 Korintierne 1:3-5
[3] Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst![4] Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.[5] For om vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst.

Salmenes 139:13-16
[13] For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv.[14] Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.[15] Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.[16] Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.

Norwegian Bible 1978/85 Bokmål (N78BM)
© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies)