A A A A A

Synder: [Frafall]


2 Tessalonikerne 2:3
Lat ingen dåra dykk på nokon måte! for fyrst lyt fråfallet koma og syndmenneskjet verta openberra, fortapingssonen,

Daniel 9:27
Og han skal gjera eit sterkt samband med mange for ei vika, og ved honom skal slagtoffer og grjonoffer vera avteke for ei halv vika; og på styggedoms veng skal øydaren koma. Detta skal ganga fyre seg, til dess øyding og urikkeleg avgjord straffedom strøymer ut yver øydaren.»

1 Timoteus 4:1
Men Anden segjer klårleg, at i dei komande tider skal sume falla frå trui og halda seg til dårande ånder og lærdomar av djevlar

Hebreerne ௩:௧௨
Sjå til, brør, at det ikkje i nokon av dykk skal vera eit vondt, vantruande hjarta, so han fell frå den livande Gud!

Lukas ௮:௧௩
பாறையில் விழுந்த விதை எதைக் குறிக்கிறது? தேவனுடைய போதனையைக் கேட்டு, மகிழ்வோடு ஏற்றுக்கொள்கிற மனிதர்களுக்கு ஒப்பானது. ஆனால், இந்த மனிதர்கள் ஆழமாக வேர் விடுவதில்லை. கொஞ்ச நேரம் நம்பிக்கை வைப்பர். ஆனால் பின்பு தொல்லைகள் வரும். நம்புவதை விடுத்து, தேவனை விட்டு விலகிச் செல்வர்.

Hebreerne 6:4-6
[4] [This verse may not be a part of this translation][5] [This verse may not be a part of this translation][6] [This verse may not be a part of this translation]

2 Peters 2:20-22
[20] Ka kgonthe, ge e ba ka morago ga go phonyokga ditšhileng tša lefase ka tsebo e nepagetšego ya Morena le Mophološi Jesu Kriste, ba tsena gape dilong tšona tše gomme ba fenywa, gona boemo bja bona bja mafelelo e ba bjo bobe kudu go feta bja pele.[21] Gobane go be go tla ba kaone go bona ge nkabe ba sa ka ba tseba tsela ya toko ka mo go nepagetšego go e na le gore ka morago ga gore ba e tsebe ba furalele taelo e kgethwa yeo ba e amogetšego.[22] Ba diragaletšwe ke se se bolelwago ke seema se se rerešago ge se re: “Mpša e boetše mahlatšeng a yona gomme kolobe yeo e bego e hlapišitšwe e boetše e pshikologa lerageng.”

Hebreerne 10:26-29
[26] Gobane ge re tlwaela go dira sebe ka boomo ka morago ga ge re hweditše tsebo e nepagetšego ya therešo, gona ga go sa na sehlabelo se sengwe bakeng sa dibe,[27] eupša se se šetšego ke go letela kahlolo e boifišago le bogale bjo bo tukago bjo bo tlago go ja bao ba ganetšago Modimo.[28] Motho le ge e le ofe yo a hlokomologilego molao wa Moshe o tla bolawa ka ntle le go šokelwa, ka bohlatse bja ba babedi goba ba bararo.[29] Le nagana gore ke kotlo e šoro gakaakang yeo e tla tšewago e le e swanelago motho yo a gataketšego Morwa wa Modimo le yo a tšerego madi a kgwerano e mpsha ao a kgethagaditšwego ka wona e le a mohola o monyenyane, le yo a galefišitšego moya wa botho bjo bogolo bja Modimo ka lenyatšo?

2 Timoteus 4:3-4
[3] Gobane go tla ba le nako yeo ka yona ba ka se kego ba kgotlelela thuto e phelago, eupša ba tla ba gare ga barutiši ka go dumelelana le dikganyogo tša bona gore ba kweše ditsebe tša bona bose.[4] Ba tla kgaotša go theetša therešo gomme ba ela hloko dikanegelo tša maaka.

Johannes 15:6
Ge e ba motho le ge e le ofe a sa dule boteeng le nna, o lahlelwa ka ntle bjalo ka lekala a omelela; batho ba kgobela makala ao ke moka ba a lahlela mollong a fsa.

1 Timoteus 4:1-2
[1] Lega go le bjalo, mantšu a buduletšwego a bolela gabotse gore dinakong tše di tlago ba bangwe ba tla wa tumelong, ba ela hloko mantšu a timetšago ao a bonagalago eka a tšwa go Modimo, gotee le dithuto tša batemona,[2] tše di tlago ka boikaketši bja batho bao ba bolelago maaka, bao matswalo a bona a retetšego mo e kego ke letlalo leo le fišitšwego ka tšhipi ya go fišeletša.

2 Peters 2:1
Lega go le bjalo, gape go ile gwa ba le baporofeta ba maaka gare ga batho, go etša ge go tla ba le barutiši ba maaka gare ga lena. Bona ba ba tla tliša ka sekhukhung dihlotswana tše di senyago gomme ba tla ba ba latola mong wa bona yo a ba rekilego, ba itlišetša tshenyego ye e akgofago.

Matteus 24:10-12
[10] Le gona, ba bantši ba tla kgopša gomme ba tla ekana ba ba ba hloyana.[11] Go tla tsoga baporofeta ba bantši ba maaka ba timetša ba bantši,[12] gomme ka baka la go oketšega ga go hloka molao, lerato la ba bantši le tla fola.

2 Peters 3:17
Ka gona baratiwa, ka go tseba se e sa le pele, itišeng gore le se ke la fapošwa le bona ka phošo ya batho bao ba se nago molao gomme la se sa ba bao ba tiilego.

Johannes 6:66
Ka baka la se, ba bantši ba barutiwa ba gagwe ba tloga ba boela morago dilong tšeo ba di tlogetšego, ba se sa hlwa ba sepela le yena.

2 Peters 2:17
Ba ke didiba tše di se nago meetse le kgodi ye e tšewago ke ledimo le lešoro gomme ba boloketšwe leswiswi le lesoleso.

1 Timoteus 4:1-3
[1] Lega go le bjalo, mantšu a buduletšwego a bolela gabotse gore dinakong tše di tlago ba bangwe ba tla wa tumelong, ba ela hloko mantšu a timetšago ao a bonagalago eka a tšwa go Modimo, gotee le dithuto tša batemona,[2] tše di tlago ka boikaketši bja batho bao ba bolelago maaka, bao matswalo a bona a retetšego mo e kego ke letlalo leo le fišitšwego ka tšhipi ya go fišeletša.[3] Ba tla iletša batho go nyala, ba laela gore ba ile dijo tšeo Modimo a di bopetšego gore di lewe ka tebogo ke bao ba nago le tumelo gomme ba tseba therešo ka mo go nepagetšego.

1 Korintierne 10:12
Ka baka leo anke yo a naganago gore o eme a hlokomele gore a se we.

Matteus 24:9-10
[9] “Ke moka batho ba tla le gafela tlaišegong gomme ba tla le bolaya, le tla ba ba hloilwego ke ditšhaba tšohle ka baka la leina la ka.[10] Le gona, ba bantši ba tla kgopša gomme ba tla ekana ba ba ba hloyana.

Matteus 26:14-16
[14] Ke moka yo mongwe wa ba lesomepedi, yo a bitšwago Judase Isikariote, a ya go baperisita ba bagolo[15] a re: “Le tla nnea eng gore ke le ekele Yena?” Ba mmeela ditsekana tše masometharo tša silifera.[16] Ka gona go tloga ka nako yeo go ya pele a dula a nyaka sebaka se sebotse sa go Mo eka.

1 Timoteus 1:19-20
[19] o na le tumelo le letswalo le lebotse tšeo ba bangwe ba di kgaphetšego ka thoko gomme tumelo ya bona ya senyega go swana le sekepe se se robegilego.[20] Himeneo le Aleksandere ke ba bangwe ba bona gomme ke ba gafetše Sathane e le gore ba tle ba rutwe ka go laiwa gore ba se rogake Modimo.

1 Johannes 2:19
Ba tšwile go rena, eupša e be e se ba mohuta wa rena; gobane ge e ba e be e le ba mohuta wa rena, nkabe ba ile ba dula le rena. Eupša ba tšwile e le gore go bonagale gore ga se bohle bao e lego ba mohuta wa rena.

Hebreerne 10:25-31
[25] re sa tlogele go bokana ga rena gotee, go etša ge ba bangwe ba tlwaetše go dira bjalo, eupša re kgothatšana, kudukudu ka ge le bona letšatši le batamela.[26] Gobane ge re tlwaela go dira sebe ka boomo ka morago ga ge re hweditše tsebo e nepagetšego ya therešo, gona ga go sa na sehlabelo se sengwe bakeng sa dibe,[27] eupša se se šetšego ke go letela kahlolo e boifišago le bogale bjo bo tukago bjo bo tlago go ja bao ba ganetšago Modimo.[28] Motho le ge e le ofe yo a hlokomologilego molao wa Moshe o tla bolawa ka ntle le go šokelwa, ka bohlatse bja ba babedi goba ba bararo.[29] Le nagana gore ke kotlo e šoro gakaakang yeo e tla tšewago e le e swanelago motho yo a gataketšego Morwa wa Modimo le yo a tšerego madi a kgwerano e mpsha ao a kgethagaditšwego ka wona e le a mohola o monyenyane, le yo a galefišitšego moya wa botho bjo bogolo bja Modimo ka lenyatšo?[30] Gobane re a mo tseba yo a itšego: “Tefetšo ke ya ka; ke tla lefetša”; a buša a re: “Jehofa o tla ahlola setšhaba sa gagwe.”[31] Ke mo go boifišago go wela ka diatleng tša Modimo yo a phelago.

Jeremias 17:5-6
[5] Se ke seo Jehofa a se boletšego a re: “Go rogakilwe monnatia yo a botilego motho e bile a ithekga ka matla a batho, le yoo pelo ya gagwe e furalelago Jehofa.[6] O tla swana le sehlare seo se emego se nnoši leganateng gomme a ka se bone ge tše botse di etla; eupša o tla dula mafelong a omilego lešokeng, a dula nageng ya letswai yeo e sa dulwego ke motho.

Esekiel 3:20
Ge moloki a furalela go loka ga gagwe e bile a dira tša go hloka toka gomme nna ka bea tšhitišo pele ga gagwe, yena o tla hwa ka gobane wena o se wa mo lemoša. Yena o tla hwela sebe sa gagwe, le ditiro tša gagwe tša go loka tšeo a di dirilego di ka se sa gopolwa, eupša madi a gagwe ke tla a nyaka seatleng sa gago.

Esekiel 18:24
“‘Bjale ge e ba moloki a furalela go loka ga gagwe gomme a dira tša go hloka toka; a dira dilo ka moka tše di šišimišago tšeo yo kgopo a di dirilego e bile a tšwela pele a di dira gomme a phela, gona ga go le e tee ya ditiro tša gagwe ka moka tša go loka tšeo a di dirilego tšeo di tlago go gopolwa. O tla hwela go se botege ga gagwe le sebe sa gagwe seo a se dirilego.

Matteus 13:20-21
[20] Ge e le peu yeo e bjetšwego lekgwareng, yona ke motho yo a kwago lentšu a le amogela gateetee ka lethabo.[21] Lega go le bjalo, lentšu leo ga le tseme modu ka go yena eupša o tšwela pele ka nakwana gomme ka morago ga ge masetlapelo goba tlaišego e tsogile ka baka la lentšu, o kgopša gateetee.

1 Korintierne 9:27
eupša ke tula mmele wa ka gomme ka o laola bjalo ka lekgoba, gore e se re ka morago ga ge ke rutile ba bangwe, nna ka tla ka se amogelege go Modimo ka tsela e itšego.

Hebreerne 6:4-8
[4] Gobane ga go kgonege gore bao ba kilego ba edišetšwa gatee ya ba moka le bao ba kwelego mpho e sa lefelelwego ya legodimo le bao ba bilego le kabelo moyeng o mokgethwa,[5] le bao ba kwelego lentšu le lebotse la Modimo le matla a tshepedišo e tlago ya dilo,[6] eupša e le bao ba welego, ba boele ba tsošološwe gore ba itshole, gobane ba ikokoteletše Morwa wa Modimo koteng lefsa gomme ba mo hlabiša dihlong phatlalatša.[7] Gobane mmu o nwago pula yeo e o nelago gantši gomme wa tšweletša dimela tšeo di holago bao di lengwago bakeng sa bona, le wona o hwetša tšhegofatšo e tšwago go Modimo.[8] Eupša ge e ba o tšweletša meetlwa le dimela tše di hlabago, o a hlokomologwa gomme o ba kgauswi le go rogakwa; e bile o feleletša ka go fišwa.

Apostlenes Gjerninge 21:21
Eupša ba kwele mabarebare ka wena gore o be o dutše o ruta Bajuda ka moka ditšhabeng go hlanogela Moshe, o ba botša gore ba se ke ba bolotša bana ba bona le ge e le go sepela ka metlwae yeo e lego kgale e latelwa.

Galaterne 5:4
Go sa šetšwe gore le bomang, le arogane le Kriste ge le leka gore go bolelwe gore le lokile ka molao; le tlogile bothong bja gagwe bjo bogolo.

1 Korintierne 6:9
Na ruri ga le tsebe gore batho ba ba sa lokago ba ka se je bohwa bja mmušo wa Modimo? Le se ke la timetšwa. Ge e le diotswa goba barapedi ba medimo ya diswantšho goba dihlotlolo goba banna ba ba boloketšwego merero yeo e sego ya tlhago goba banna ba ba robalago le banna,

Hebreerne 10:26
Gobane ge re tlwaela go dira sebe ka boomo ka morago ga ge re hweditše tsebo e nepagetšego ya therešo, gona ga go sa na sehlabelo se sengwe bakeng sa dibe,

Matteus 13:41
Morwa wa motho o tla romela barongwa ba gagwe, bona ba tla hlaola ba ntšha mmušong wa gagwe dilo tšohle tšeo di bakago kgopišo le batho ba go hloka molao,

2 Timoteus 4:3
Gobane go tla ba le nako yeo ka yona ba ka se kego ba kgotlelela thuto e phelago, eupša ba tla ba gare ga barutiši ka go dumelelana le dikganyogo tša bona gore ba kweše ditsebe tša bona bose.

2 Tessalonikerne 2:3-4
[3] Le se ke la arošwa ke motho ka mokgwa le ge e le ofe, gobane letšatši leo le ka se ke la tla ka ntle le gore bohlanogi bo tle pele gomme motho wa go hloka molao a utollwe, yena morwa wa tshenyego.[4] O a ganetša gomme o ipea ka godimo ga yo mongwe le yo mongwe yo a bitšwago modimo goba selo se se rapelwago, mo a dulago ka tempeleng ya Modimo, a ipolela gore ke yena modimo.

Johannes 1:14
Ka gona, Lentšu e bile nama, a tla a dula le rena gomme ra bona letago la gagwe, letago leo e lego la morwa yo a tswetšwego a nnoši yo a tšwago go tate; o be a tletše botho bjo bogolo bja Modimo le therešo.

5 Mosebok 13:13
‘Batho bao e sego ba selo ba tšwile mo gare ga lena gore ba leke go aroša badudi ba motse wa gabo bona, ba re: “A re yeng go yo hlankela medimo e mengwe,” yeo le bego le sa e tsebe,’

1 Timoteus 4:10
Gobane re šoma ka thata le go katana gore re fihlelele se, gobane re beile kholofelo ya rena go Modimo yo a phelago, yo e lego Mophološi wa mehuta yohle ya batho, kudukudu ba ba botegago.

1 Peters 3:17
Gobane go kaone go tlaišega ka baka la ge le dira botse go e na le ka gobane le dira bobe, ge e ba seo e le thato ya Modimo.

1 Tessalonikerne 2:3
Gobane keletšo yeo re e neago ga e tšwe phošong goba go se hlwekeng e bile ga e newe ka bofora,

5 Mosebok 32:15
Ge Jeshuruni a be a thoma go nona, o ile a raga. Wena Jeshuruni o nonne, o yo mokoto e bile o khoše kudu. Ka gona o tlogetše Modimo yo a mo dirilego, A nyatša Leswika la phološo ya gagwe.

Esekiel 18:26
“‘Ge moloki a furalela go loka ga gagwe gomme a dira tša go hloka toka, a feleletša a hwile ka baka la tšona ditiro tšeo, o tla ba a hwetše ditiro tša gagwe tša go hloka toka.

1 Timoteus 4:2
tše di tlago ka boikaketši bja batho bao ba bolelago maaka, bao matswalo a bona a retetšego mo e kego ke letlalo leo le fišitšwego ka tšhipi ya go fišeletša.

Markus 10:11
A re go bona: “Mang le mang yo a hlalago mosadi wa gagwe a nyala yo mongwe, o a hlotlola gomme o a mo senyetša,

Lukas 22:3-6
[3] Ke moka Sathane a tsena go Judase yo a bitšwago Isikariote, yo a bego a balwa le ba lesomepedi,[4] a ya a bolela le baperisita ba bagolo le baetapele ba tempele mabapi le kamoo a ka mo ekelago bona.[5] Bjale ba thaba gomme ba dumelelana go mo nea tšhelete ya silifera.[6] Ka gona a dumela gomme a thoma go nyaka sebaka se sebotse sa go mo ekela bona go se na lešaba le le ba dikologilego.

Matteus 12:31-32
[31] “Ka baka leo ke re go lena: Batho ba tla lebalelwa mohuta o mongwe le o mongwe wa sebe le thogako, eupša go rogaka moya o mokgethwa go ka se lebalelwe.[32] Ka mohlala, mang le mang yo a bolelago gampe ka Morwa wa motho, o tla lebalelwa, eupša mang le mang yo a bolelago gampe ka moya o mokgethwa, ruri a ka se lebalelwe tshepedišong ye ya dilo goba go yeo e tlago go tla.

Sotho Bible
Public Domain: No Info