A A A A A

Gud: [Velsignelse]

Lukas 6:38
gi, så skal eder gis! et godt, stoppet, rystet, overfylt mål skal gis eder i fanget; for med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.

Matteus 5:4
Salige er de som sørger; for de skal trøstes.

Filippenserne 4:19
Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Salmenes 67:7
Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.

4 Mosebok 6:24-25
[24] Herren velsigne dig og bevare dig![25] Herren la sitt åsyn lyse over dig og være dig nådig!

Filippenserne 4:6-7
[6] Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;[7] og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Jakobs 1:17
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Jeremias 17:7-8
[7] Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.[8] Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år og ikke holder op å bære frukt.

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.

Johannes 1:16
For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde;

1 Mosebok 22:16-17
[16] og sa: Ved mig selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn,[17] så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie;

1 Mosebok 27:28-29
[28] Så gi Gud dig av himmelens dugg og av jordens fedme og korn og most i overflod.[29] Folk skal tjene dig, og folkeslag skal falle dig til fote; vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner falle dig til fote! Forbannet være den som forbanner dig, og velsignet den som velsigner dig!

Salmenes 1:1-3
[1] Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,[2] men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.[3] Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

Salmenes 23:1-4
[1] En salme av David. Herren er min hyrde, mig fattes intet.[2] Han lar mig ligge i grønne enger, han leder mig til hvilens vann.[3] Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.[4] Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.

2 Samuels 22:3-4
[3] min klippefaste Gud, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser; fra vold frelser du mig.[4] Jeg påkaller den Høilovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender.

1 Johannes 5:18
Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Salmenes 138:7
Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd.

2 Korintierne 9:8
Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,

Filippenserne 4:7
og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930