A A A A A

Synder: [Avhengighet]


1 Korintierne 10:13-14
[13] Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.[14] Derfor, mine elskede, fly fra avgudsdyrkelsen!

1 Johannes 2:16
for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

1 Korintierne 15:33
Far ikke vill! Dårlig omgang forderver gode seder.

Jakobs 4:7
Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

1 Korintierne 6:12
Jeg har lov til alt - men ikke alt gagner; jeg har lov til alt - men jeg skal ikke la noget få makten over mig.

1 Peters 5:10
Men all nådes Gud, som kalte eder til sin evige herlighet i Kristus Jesus, efter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke, grunnfeste eder;

Salmenes 50:15
og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

Romerne 5:3-5
[3] ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet,[4] og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp,[5] og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd, som er oss gitt.

1 Korintierne 6:9-11
[9] Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,[10] eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.[11] Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Titus 2:12
idet den optukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nuværende verden,

Jakobs 1:2-3
[2] Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser,[3] da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet;

Hebreerne 4:15-16
[15] For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.[16] La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Johannes 3:16-17
[16] For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;[17] for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.

Filippenserne 4:13
jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.

Salmenes 95:8
Forherd ikke eders hjerte, likesom ved Meriba, likesom på Massadagen i ørkenen,

Matteus 6:13
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Matteus 26:41
Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930