A A A A A

Mysterier: [Dinosaurer]


Esaias 27:1
På den tid skal Herren med sitt sverd, det hårde og store og sterke, hjemsøke Leviatan, den lettfarende drage, og Leviatan, den buktede drage, og han skal drepe uhyret som er i havet.

1 Mosebok 1:21
Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører sig, som det vrimler av i vannet, hvert efter sitt slag, og alle vingede fugler, hver efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.

Salmenes 104:26
Der går skibene, Leviatan, som du skapte til å leke sig der.

Romerne 1:18
For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

1 Mosebok 1:24-31
[24] Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev så.[25] Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.[26] Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.[27] Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.[28] Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden![29] Og Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder.[30] Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører sig på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det blev så.[31] Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.

Jobs 40:15-24
[15] Fjellene bærer fôr for den, og alle ville dyr leker der.[16] Under lotusbusker hviler den, i ly av rør og siv.[17] Lotusbusker gir den tak og skygge, piletrærne ved bekken omgir den.[18] Selv om strømmen går stri blir den ikke redd; den er trygg om så en Jordan fosser frem mot dens gap.[19] Kan nogen fange den så den ser det? Kan nogen dra en snare gjennem dens nese?[20] Kan du dra Leviatan op med en krok og trykke dens tunge ned med et snøre?[21] Kan du sette en sivline i dens nese og gjennembore dens kjeve med en krok?[22] Vil den rette mange ydmyke bønner til dig eller tale blide ord til dig?[23] Vil den gjøre en pakt med dig, så du kan få den til din træl for all tid?[24] Kan du leke med den som med en fugl og binde den fast for dine små piker?

Jobs 41:1-10
[1] Ingen er så djerv at han tør tirre den; hvem tør da sette sig op imot mig?[2] Hvem gav mig noget først, så jeg skulde gi ham vederlag? Alt under himmelen hører mig til.[3] Jeg vil ikke tie om dens lemmer, om dens store styrke og dens fagre bygning.[4] Hvem har dradd dens klædning av? Hvem tør komme innenfor dens dobbelte rad av tenner?[5] Hvem har åpnet dens kjevers dør? Rundt om dens tenner er redsel.[6] Stolte er skjoldenes rader; hvert av dem er tillukket som med et fast segl.[7] De ligger tett innpå hverandre, og ingen luft trenger inn imellem dem.[8] Det ene skjold henger fast ved det andre; de griper inn i hverandre og skilles ikke at.[9] Når den nyser, stråler det frem lys, og dens øine er som morgenrødens øielokk.[10] Bluss farer ut av dens gap, gnister spruter frem.

Josvas 10:1-10
[1] Da Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem, fikk høre at Josva hadde inntatt Ai og slått det med bann og gjort likedan med Ai og kongen der som han hadde gjort med Jeriko og dets konge, og at innbyggerne av Gibeon hadde gjort fred med Israel og bodde midt iblandt dem,[2] blev de meget redde; for Gibeon var en stor by, som en av kongebyene, og større enn Ai, og alle mennene der var djerve stridsmenn.[3] Så sendte Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem, bud til Hoham, kongen i Hebron, og til Piream, kongen i Jarmut, og til Jafia, kongen i Lakis, og til Debir, kongen i Eglon, og lot si:[4] Kom op til mig og hjelp mig, sa vi kan slå Gibeon! For de har gjort fred med Josva og Israels barn.[5] Og de fem amorittiske konger, kongen i Jerusalem, kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakis, kongen i Eglon, slo sig sammen og drog op med alle sine hærer; og de kringsatte Gibeon og stred mot det.[6] Da sendte innbyggerne i Gibeon bud til Josva i leiren ved Gilgal og lot si: Slå ikke hånden av dine tjenere, kom op til oss så fort du kan, og berg oss og hjelp oss! For alle amoritter-kongene som bor i fjellbygdene, har slått sig sammen mot oss.[7] Så drog Josva op fra Gilgal med alt sitt krigsfolk og alle sine djerve stridsmenn.[8] Og Herren sa til Josva: Vær ikke redd dem! Jeg har gitt dem i dine hender; ikke én av dem skal kunne stå sig mot dig.[9] Så kom Josva brått over dem; han brøt op fra Gilgal og marsjerte hele natten.[10] Og Herren slo dem med redsel for Israel, og Josva påførte dem et stort mannefall ved Gibeon, og han forfulgte dem på veien op til Bet-Horon og hugg dem ned, helt til Aseka og Makkeda.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930