A A A A A

Matematisk Tegn: [Antall 10]


1 Kongebok 7:23
Så gjorde han det støpte hav; det var ti alen fra den ene rand til den andre og var aldeles rundt; det nådde fem alen i høiden, og en snor på tretti alen nådde rundt om det.

4 Mosebok 11:11
Da sa Moses til Herren: Hvorfor har du gjort så ille mot din tjener, og hvorfor har jeg ikke funnet nåde for dine øine, siden du har lagt byrden av hele dette folk på mig?

5 Mosebok 1:11
og måtte bare Herren, eders fedres Gud, gjøre eder tusen ganger flere enn I er, og velsigne eder, som han har tilsagt eder!

3 Mosebok 20:13
Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!

1 Korintierne 6:9-11
[9] Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,[10] eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.[11] Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

1 Korintierne 10:13
Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.

Romerne 1:20
For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,

Filippenserne 4:19
Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

Salmenes 55:22
Hans munns ord er glatte som smør, men hans hjertes tanke er strid; hans ord er bløtere enn olje, og dog er de dragne sverd.

2 Timoteus 3:16
Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,

Lukas 23:34
Men Jesus sa: Fader, forlat dem! for de vet ikke hvad de gjør. Og de delte hans klær mellem sig og kastet lodd om dem.

1 Mosebok 1:31
Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.

Salmenes 104:9
En grense satte du, som de ikke skal overskride; de skal ikke vende tilbake for å dekke jorden.

1 Mosebok 6:12
Og Gud så på jorden, og se, den var fordervet; for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden.

1 Mosebok 7:20
Femten alen høit steg vannet over fjellene, så de skjultes.

1 Mosebok 8:5-9
[5] Og vannet tok mere og mere av inntil den tiende måned; i den tiende måned, på den første dag i måneden, kom fjelltoppene til syne.[6] Og da firti dager var gått, åpnet Noah vinduet på arken som han hadde gjort,[7] og sendte ut en ravn; den fløi frem og tilbake, inntil vannet var tørket bort av jorden.[8] Så sendte han en due ut fra sig for å se om vannet var sunket bort fra jordens overflate.[9] Men duen fant ikke noget hvilested for sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det stod vann over hele jorden. Da rakte han ut sin hånd og tok den inn til sig i arken.

1 Mosebok 9:11
Jeg opretter min pakt med eder, og aldri mere skal alt kjød utryddes ved vannflom, og aldri mere skal der komme en vannflom som ødelegger jorden.

5 Mosebok 11:11
Men det land I drar over til og skal ta i eie, er et land med fjell og daler, som drikker vann av himmelens regn,

Lukas 11:11
Men hvem av eder som er far, vil gi sin sønn en sten når han ber om brød, eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken,

4 Mosebok 1:11
for Benjamin: Abidan, Gideonis sønn,

Josvas 1:11
Gå midt igjennem leiren og byd folket og si: Lag i stand reisekost for eder! For om tre dager skal I gå over Jordan her, så I kan komme og innta det land som Herren eders Gud gir eder til eie.

1 Korintierne 6:9
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,

Johannes 1:8
Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.

4 Mosebok 10:29
og Moses sa til midianitten Hobab, Re'uels sønn, Moses' svoger: Vi bryter nu op til det sted hvorom Herren har sagt: Jeg vil gi eder det. Kom med oss! Så vil vi gjøre vel imot dig; for Herren har lovt Israel alt hvad godt er.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930