A A A A A

Matematisk Tegn: [Antall 7]


2 Kongebok 5:10
Og Elisa sendte et bud ut til ham og lot si: Gå og bad dig syv ganger i Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli ren.

5 Mosebok 5:12
Ta hviledagen i akt så du holder den hellig, således som Herren din Gud har befalt dig!

2 Mosebok 22:30
Det samme skal du gjøre med ditt storfe og ditt småfe; syv dager skal det være hos moren; den åttende dag skal du gi mig det.

Johannes 6:35
Jesus sa til dem: Jeg er livsens brød; den som kommer til mig, skal ikke hungre, og den som tror på mig, skal aldri nogensinne tørste.

Matteus 26:26
Men mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme.

4 Mosebok 4:7
Over skuebrøds-bordet skal de bre et klæde av blå ull, og på det skal de legge fatene og skålene og begerne og drikkoffer-kannene, og det stadige brød skal også ligge der.

Josvas 6:3-4
[3] La nu alle krigsmennene gå omkring byen, rundt om den én gang! Således skal du gjøre i seks dager;[4] og syv prester skal bære syv larmbasuner foran arken; men den syvende dag skal I gå syv ganger omkring byen, og prestene skal støte i basunene.

1 Mosebok 2:1-3
[1] Så blev himmelen og jorden med hele sin hær fullendt.[2] Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort.[3] Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

1 Mosebok 9:12-16
[12] Og Gud sa: Dette er tegnet på den pakt som jeg gjør mellem mig og eder og alt levende som er hos eder, til evige tider:[13] Min bue setter jeg i skyen, og den skal være et tegn på pakten mellem mig og jorden.[14] Og når jeg fører skyer over jorden, og buen sees i skyen,[15] da vil jeg komme i hu den pakt som er mellem mig og eder og alt levende av alt kjød, og vannet skal aldri mere bli en flom som ødelegger alt kjød.[16] Og buen skal stå i skyen, og jeg vil se på den og komme i hu den evige pakt mellem Gud og alt levende av alt kjød som er på jorden.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930