A A A A A

Matematisk Tegn: [Antall 3]


1 Timoteus 2:5
For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

2 Timoteus 3:16
Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,

Apostlenes Gjerninge 17:28
For i ham er det vi lever og rører oss og er til, som også nogen av eders skalder har sagt: For vi er også hans ætt.

Kolossenserne 2:9
For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,

2 Mosebok 3:14
Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg er ; og han sa: Så skal du si til Israels barn: "Jeg er" har sendt mig til eder.

1 Mosebok 1:26
Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.

Hebreerne 4:12
For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennem, inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd,

Johannes 4:24
Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

3 Mosebok 19:28
I skal ikke skjære i eders kjøtt av sorg over en avdød, og ikke brenne inn skrifttegn på eder; jeg er Herren.

Matteus 12:40
For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens skjød.

Apenbaring 1:4
Johannes - til de syv menigheter i Asia: Nåde være med eder og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone,

Titus 1:12
En av dem, deres egen profet, har sagt: Kreterne er alltid løgnere, onde dyr, late buker.

1 Korintierne 15:33
Far ikke vill! Dårlig omgang forderver gode seder.

1 Johannes 5:7-9
[7] For de er tre som vidner:[8] Ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på ett.[9] Tar vi imot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større; for dette er Guds vidnesbyrd at han har vidnet om sin Sønn.

Johannes 3:16-18
[16] For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;[17] for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.[18] Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930