A A A A A

Liv: [Skjønnhet]


1 Peters 3:3-4
[3] Deres pryd skal ikke være den utvortes med hårfletning og påhengte gullsmykker eller klædebon,[4] men hjertets skjulte menneske i den uforgjengelige prydelse med den saktmodige og stille ånd, som er kostelig for Gud.

2 Korintierne 4:16
Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag.

Efeserne 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

1 Mosebok 1:27
Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Esaias 40:8
Gresset blir tørt, blomsten visner; men vår Guds ord står fast til evig tid.

Filippenserne 4:8
For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det!

Salmenes 139:14
Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel.

Romerne 8:6
For kjødets attrå er død, men Åndens attrå er liv og fred,

Salomos Høisang 4:7
Alt er fagert ved dig, min venninne, og det er intet lyte på dig.

Matteus 6:28-29
[28] Og hvorfor er I bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke;[29] men jeg sier eder: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var klædd som en av dem.

1 Timoteus 2:9-10
[9] likeså og at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig klædebon,[10] men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger.

1 Samuels 16:7
Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høie vekst! For jeg har forkastet ham; jeg ser ikke på hvad mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.

Predikerens 3:11
Alt har han gjort skjønt i sin tid; også evigheten har han lagt i deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort, fra begynnelsen til enden.

Galaterne 3:26-27
[26] alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus;[27] for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus.

Salomos Ordsprog 3:15-18
[15] Den er kosteligere enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den.[16] Langt liv har den i sin høire hånd, rikdom og ære i sin venstre.[17] Dens veier er fagre veier, og alle dens stier fører til lykke.[18] Den er et livsens tre for dem som griper den, og hver den som holder fast på den, må prises lykkelig.

Esekiel 28:17-18
[17] Ditt hjerte ophøiet sig for din skjønnhets skyld, du ødela din visdom på grunn av din glans; jeg kastet dig til jorden, jeg la dig ned for kongers åsyn, forat de skulde se på dig med lyst.[18] Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel vanhelliget du dine helligdommer. Derfor lar jeg ild gå ut fra dig, og den skal fortære dig; jeg gjør dig til aske på jorden for alle deres øine som ser dig.

Jakobs 1:23
For dersom en er ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil:

Matteus 23:28
Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet.

Salomos Ordsprog 31:30
Ynde sviker, og skjønnhet forgår; en kvinne som frykter Herren, hun skal prises.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930