A A A A A

Kirke: [Delta i kirken]


Hebreerne 10:24-25
[24] og la oss gi akt på hverandre, så vi opgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,[25] og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.

Matteus 18:20
For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblandt dem.

Kolossenserne 3:16
La Kristi ord bo rikelig hos eder, så I lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger yndig i eders hjerter for Gud,

Efeserne 4:11-13
[11] Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere,[12] forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse,[13] inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,

Apostlenes Gjerninge 2:42
Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene.

Romerne 10:17
Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;

Matteus 16:18
Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Apostlenes Gjerninge 9:31-32
[31] Menigheten hadde nu fred over hele Judea og Galilea og Samaria; den opbyggedes og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den Hellige Ånds hjelp.[32] Og det hendte sig da Peter drog allesteds omkring, at han også kom ned til de hellige som bodde i Lydda.

Matteus 6:33
Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!

Jakobs 1:22
Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv.

2 Timoteus 4:2
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Matteus 28:19-20
[19] gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,[20] og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930