A A A A A

Dårlig Karakter: [Bitterhet]


Apostlenes Gjerninge 8:23
For jeg ser at du ligger i bitterhets galle og urettferdighets bånd.

Kolossenserne 3:8-13
[8] men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn;[9] lyv ikke mot hverandre, I som har avklædd eder det gamle menneske med dets gjerninger[10] og iklædd eder det nye, som fornyes til kunnskap efter sin skapers billede;[11] her er ikke greker og jøde, omskjærelse og forhud, barbar, skyter, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.[12] Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,[13] så I tåler hverandre og tilgir hverandre om nogen har klagemål imot nogen; som Kristus har tilgitt eder, således og I!

Predikerens 7:9
Vær ikke for hastig i din ånd til å vredes; for vreden bor i dårers barm.

Efeserne 4:26
Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede,

Esekiel 3:14
Og et vær løftet mig op og tok mig, og jeg fór avsted, gram og harmfull i min ånd, og Herrens hånd var sterk over mig.

Esaias 38:17
Se, til fred blev mig det bitre, ja det bitre, og kjærlig drog du min sjel op av tilintetgjørelsens grav; for du kastet alle mine synder bak din rygg.

Jobs 7:11
Så vil da heller ikke jeg legge bånd på min munn; jeg vil tale i min ånds trengsel, jeg vil klage i min sjels bitre smerte.

Jobs 10:1
Min sjel er lei av mitt liv, jeg vil la min klage ha fritt løp, jeg vil tale i min sjels bitre smerte.

Jobs 21:25
Den andre dør med sorg i hjertet og har aldri nytt nogen lykke.

Markus 11:25
Og når I står og beder, og I har noget imot nogen, da forlat ham det, forat også eders Fader i himmelen skal forlate eder eders overtredelser!

Salomos Ordsprog 10:12
Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.

Salomos Ordsprog 14:10
Hjertet kjenner sin egen bitre smerte, og i dets glede blander ingen fremmed sig.

Salomos Ordsprog 15:1
Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede.

Salomos Ordsprog 17:25
En uforstandig sønn er en gremmelse for sin far og en bitter sorg for henne som fødte ham.

Romerne 3:14
Deres munn er full av forbannelse og bitterhet.

Matteus 6:14-15
[14] For dersom I forlater menneskene deres overtredelser, da skal eders himmelske Fader også forlate eder;[15] men dersom I ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke eders Fader forlate eders overtredelser.

Jakobs 1:19-20
[19] I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede;[20] for manns vrede virker ikke det som er rett for Gud.

Hebreerne 12:14-15
[14] Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.[15] Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den,

Efeserne 4:31-32
[31] Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;[32] men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så I tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt eder i Kristus!

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930