A A A A A

Dårlig Karakter: [Mobbing]


1 Johannes 2:9
Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennu i mørket.

1 Johannes 3:15
Hver den som hater sin bror, er en manndraper, og I vet at ingen manndraper har evig liv blivende i sig.

2 Timoteus 1:7
For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

5 Mosebok 31:6
Vær frimodige og sterke, frykt ikke og reddes ikke for dem! For Herren din Gud går selv med dig, han skal ikke slippe dig og ikke forlate dig.

Efeserne 4:29
Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;

Efeserne 6:12
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

3 Mosebok 19:18
Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren.

Matteus 5:11
Salige er I når de spotter og forfølger eder og lyver eder allehånde ondt på for min skyld.

Salomos Ordsprog 17:9
Den som dekker over overtredelse, søker kjærlighet; men den som ripper op en sak, skiller venn fra venn.

Salomos Ordsprog 22:10
Jag spotteren bort! Så går tretten med, og kiv og skam hører op.

Salomos Ordsprog 24:16
For syv ganger faller den rettferdige og står op igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.

Salmenes 138:7
Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd.

Romerne 2:1
Derfor er du uten undskyldning, menneske, hvem du enn er som dømmer. For idet du dømmer din næste, fordømmer du dig selv; for du gjør det samme, du som dog dømmer;

Romerne 12:18-19
[18] Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker![19] Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.

Romerne 12:20-21
[20] Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode.[21] La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

Lukas 6:27-28
[27] Men til eder som hører, sier jeg: Elsk eders fiender, gjør vel imot dem som hater eder,[28] velsign dem som forbanner eder, bed for dem som taler ille om eder!

Matteus 5:44-45
[44] Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger eder,[45] forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå op over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.

Esaias 41:11-13
[11] Se, de skal bli til spott og skam alle de som harmes på dig; de skal bli til intet og gå til grunne de menn som tretter med dig;[12] du skal søke dem og ikke finne dem, de menn som kives med dig; de skal bli til intet og til ingenting de menn som fører krig mot dig.[13] For jeg er Herren din Gud, som holder dig fast ved din høire hånd, som sier til dig: Frykt ikke! Jeg hjelper dig.

Matteus 5:38-41
[38] I har hørt at det er sagt: Øie for øie, og tann for tann![39] Men jeg sier eder at I ikke skal sette eder imot den som er ond mot eder; men om nogen slår dig på ditt høire kinn, da vend også det andre til ham,[40] og om nogen vil føre sak mot dig og ta din kjortel, da la ham også få kappen,[41] og om nogen tvinger dig til å gå en mil, da gå to med ham.

Salmenes 34:12-18
[12] Kom, barn, hør mig! Jeg vil lære eder Herrens frykt.[13] Hvem er den mann som har lyst til liv, som ønsker sig dager til å se lykke?[14] Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik![15] Vik fra ondt og gjør godt, søk fred og jag efter den![16] Herrens øine er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.[17] Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden.[18] Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930