A A A A A

Dårlig Karakter: [Sinne]


Efeserne 4:26-31
[26] Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede,[27] og gi ikke djevelen rum![28] Den som stjal, stjele ikke lenger, men arbeide heller, idet han gjør noget godt med sine hender, forat han kan ha noget å gi til den som trenger.[29] Ingen råtten tale gå ut av eders munn, men sådan tale som er god til nødvendig opbyggelse, så den kan være til gagn for dem som hører på;[30] og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som I har fått til innsegl til forløsningens dag![31] Allslags bitterhet og hissighet og vrede og skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap;

Jakobs 1:19-20
[19] I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede;[20] for manns vrede virker ikke det som er rett for Gud.

Salomos Ordsprog 29:11
All sin vrede lar dåren strømme ut, men den vise holder vreden tilbake og stiller den.

Predikerens 7:9
Vær ikke for hastig i din ånd til å vredes; for vreden bor i dårers barm.

Salomos Ordsprog 15:1
Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede.

Salomos Ordsprog 15:18
En hissig mann vekker trette men den langmodige stiller kiv.

Kolossenserne 3:8
men nu skal også I avlegge dem alle: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk av eders munn;

Jakobs 4:1-2
[1] Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblandt eder? Er det ikke av eders lyster, som fører krig i eders lemmer?[2] I attrår, og har ikke; I slår ihjel og bærer avind, og kan ikke få; I ligger i strid og ufred. I har ikke, fordi I ikke beder;

Salomos Ordsprog 16:32
Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.

Salomos Ordsprog 22:24
Hold dig ikke til venns med en som er snar til vrede, og gi dig ikke i lag med en hastig mann,

Matteus 5:22
Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.

Salmenes 37:8-9
[8] Lat av fra vrede og la harme fare, la ikke din vrede optendes! Det fører bare til det som ondt er.[9] For de onde skal utryddes, men de som bier efter Herren, skal arve landet.

Salmenes 7:11
Mitt skjold er hos Gud, som frelser de opriktige av hjertet.

2 Kongebok 11:9-10
[9] Høvedsmennene gjorde aldeles som presten Jojada bød dem; de tok hver sine menn, både dem som tiltrådte på sabbaten, og dem som trådte av på sabbaten, og kom til presten Jojada.[10] Og presten gav høvedsmennene de spyd og skjold som hadde tilhørt kong David, og som var i Herrens hus.

2 Kongebok 17:18
Da blev Herren såre vred på Israel og støtte dem bort fra sitt åsyn; det blev ingen tilbake uten Juda stamme alene.

Salomos Ordsprog 14:29
Den langmodige har stor forstand, men den bråsinte viser stor dårskap.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930