A A A A A

Ytterligere: [Knust hjerte]


1 Korintierne 13:7
den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

1 Peters 5:7
og kast all eders sorg på ham! for han har omsorg for eder.

1 Samuels 16:7
Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høie vekst! For jeg har forkastet ham; jeg ser ikke på hvad mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.

2 Korintierne 5:7
for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse;

2 Korintierne 12:9
og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.

Hebreerne 13:5
Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,

Esaias 6:1
I det år kong Ussias døde, så jeg Herren sitte på en høi, høi trone, og slepet av hans kåpe opfylte templet.

Esaias 41:10
Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.

Esaias 57:15
For så sier den Høie, den Ophøiede, han som troner evindelig, og hvis navn er hellig: I det høie og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøiet i ånden, for å gjenoplive de nedbøiedes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.

Jeremias 29:11
For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.

Johannes 3:16
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;

Johannes 12:40
Han har blindet deres øine og forherdet deres hjerte, forat de ikke skal se med øinene og forstå med hjertet og omvende sig, så jeg kunde læge dem.

Johannes 14:1
Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!

Johannes 14:27
Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

Lukas 24:38
Og han sa til dem: Hvorfor er I forferdet, og hvorfor opstiger tvilende tanker i eders hjerte?

Markus 11:23
Sannelig sier jeg eder at den som sier til dette fjell: Løft dig op og kast dig i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares.

Matteus 5:8
Salige er de rene av hjertet; for de skal se Gud.

Matteus 11:28
Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!

Salomos Ordsprog 3:5
Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!

Salmenes 34:18
Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

Salmenes 51:17
Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris.

Salmenes 55:22
Hans munns ord er glatte som smør, men hans hjertes tanke er strid; hans ord er bløtere enn olje, og dog er de dragne sverd.

Salmenes 147:3
Ta parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni nende valusad haavad.

Apenbaring 21:4
Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.'

Romerne 8:28
Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.

Romerne 12:2
Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Salomos Ordsprog 4:23
Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!

Salomos Ordsprog 3:5-6
[5] Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele![6] Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!

1 Korintierne 6:19-20
[19] Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt?[20] Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

Filippenserne 4:6-7
[6] Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.[7] Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Matteus 11:28-30
[28] Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise![29] Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,[30] sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!'

Salmenes 34:1-22
[1] Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees, nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed.[2] Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.[3] Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.[4] Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi![5] Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.[6] Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.[7] Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.[8] Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.[9] Maitske ja vaadake, et Issand on hea! Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib.[10] Kartke Issandat, teie, tema pühad! Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust.[11] Noored lõvidki väsivad ja on näljas; aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head.[12] Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust![13] Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve,[14] hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast;[15] hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga![16] Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.[17] Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus.[18] Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.[19] Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.[20] Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja.[21] Ta hoiab kõiki tema luid-liikmeid, ükski neist ei murdu.[22] Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739