A A A A A

रहस्य: [डायनासोरहरू]


रोमी १:१८
म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला बिरोध लसी पापदेन आज्‍यबा गे लबासे लमा परमेश्‍वर बोमो खसी थेनीगदेथोरी स्‍वर्गग्‍याम सजाय खबा मुला। थेनीगदेसे लबा आज्‍यबा गेसे सत्‍य तामदा नाङ्सी थान्‍बा मुला।

Nepali Tamang Bible 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc.