A A A A A

खराब चरित्र: [न्यायिक]


१ कोरिन्थी ४:५
यसकारण तोकिएको समयभन्‍दा अघि न्‍याय नगर, प्रभु आउञ्‍जेल पर्ख। उहाँले अँध्‍यारोमा लुकेका कुराहरूलाई प्रकाशमा ल्‍याउनुहुनेछ, र मानिसका हृदयका अभिप्रायहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। तब हरेक मानिसले परमेश्‍वरबाट आफ्‍नो प्रशंसा पाउनेछ।

१ कोरिन्थी ११:३१
तर हामी साँच्‍चै आफैले आफैलाई जाँचेका छौं भने हामी न्‍यायमा पर्नेछैनौं।

२ कोरिन्थी 5:10
किनकि हामी सबै ख्रीष्‍टका न्‍याय-आसनको सामुन्‍ने खड़ा हुनुपर्छ, यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरेबमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ।

२ पत्रुस 2:4
स्‍वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्‍नुभएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनुभयो, र न्‍यायका दिनसम्‍मको निम्‍ति पातालको अन्‍धकारमा जकड़िराख्‍नुभयो।

प्रेरित ๑๗:๓๑
किनकि उहाँले एक दिन तोकिदिनुभएको छ, जुन दिन उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएका एक जना व्‍यक्तिद्वारा धार्मिकतामा संसारको इन्‍साफ गर्नुहुनेछ। उनलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभएर उहाँले सबै मानिसहरूलाई यसको प्रमाण दिनुभएको छ।”

उपदेशक ๑๒:๑๔
किनकि हामीले गरेको हरेक काम, असल होस्‌ वा खराब होस्, प्रत्‍येक गुप्‍त कुरासमेत सबैको न्‍याय परमेश्‍वरले गर्नुहुनेछ।

हिब्रू ๙:๒๗
जसरी मानिसको निम्‍ति एक पटक मर्नु निश्‍चित छ, र त्‍यसपछि इन्‍साफ,

जन ๑๒:๔๘
मलाई इन्‍कार गर्ने र मेरा वाणी ग्रहण नगर्नेको लागि एक जना न्‍यायाधीश छन्‌। जो वचन मैले बोलें त्‍यसैले अन्‍त्‍यको दिनमा त्‍यसको न्‍याय गर्नेछ।

मत्ती ๑๒:๓๖
म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, हरेक व्‍यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्‍दछन्, न्‍यायको दिनमा तिनीहरूले त्‍यसको लेखा दिनुपर्नेछ।’

मत्ती ๒๔:๓๖
“तर त्‍यस दिन र घड़ीको विषयमा पिताबाहेक कसैले जान्‍दैन, न त स्‍वर्गका दूतहरूले, न पुत्रले।

भजनमा ๕๐:๔
आफ्‍नो प्रजाको इन्‍साफ गर्न उहाँले माथिको आकाश र पृथ्‍वीलाई बोलाउनुहुन्‍छ:

भजनमा ๙๖:๑๓
तिनीहरू परमप्रभुको सम्‍मुख गाउनेछन्‌, किनकि उहाँ आउनुहुन्‍छ, उहाँ पृथ्‍वीको न्‍याय गर्न आउनुहुन्‍छ। उहाँले संसारको न्‍याय धार्मिकतामा, र मानिसहरूको न्‍याय आफ्‍नो सत्‍यतामा गर्नुहुनेछ।

प्रकाश ๒๑:๔
उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ, र फेरि मृत्‍यु नै हुनेछैन, र शोक र पीडा पनि हुनेछैन। किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्‌।”

रोमी ๒:๑๖
यो त्‍यस दिन हुनेछ जब परमेश्‍वरले मैले प्रचार गरेको सुसमाचारअनुसार येशू ख्रीष्‍टद्वारा मानिसहरूका गुप्‍त कुराको इन्‍साफ गर्नुहुनेछ।

इजकिएल ๗:๗-๘
[๗] देशमा बस्‍ने तिमीहरूमाथि सत्‍यनाश आएको छ। बेला आइपुगेको छ, दिन नजिकै छ। पर्वतहरूमा खैलाबैला भएको छ, आनन्‍द त होइन।[๘] अब म मेरो क्रोध तँमाथि पोखाउनेछु, र मेरो रीस तँमाथि खन्‍याउनेछु। तेरो चालचलनअनुसार म न्‍याय गर्नेछु, र तेरा सबै घिनलाग्‍दा कामहरूका निम्‍ति म तँसँग साटो फेर्नेछु।

प्रकाश ๒๐:๑๑-๑๕
[๑๑] तब मैले एउटा ठूलो सेतो सिंहासन र त्‍यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखें। उहाँको सामुन्‍नेबाट पृथ्‍वी र आकाश भागेर गए, र तिनीहरूका निम्‍ति कतै ठाउँ पाइएन।[๑๒] मैले ठूला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्‍ने उभिरहेका देखें, र पुस्‍तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्‍तक पनि खोलियो, जो जीवनको पुस्‍तक हो। ती पुस्‍तकहरूमा लेखिएका कुरामुताबिक, तिनीहरूका कामअनुसार मृतकहरूको इन्‍साफ भयो।[๑๓] समुद्रले त्‍यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्‍यो, अनि मृत्‍यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्‍येकको आ-आफ्‍ना कामअनुसार इन्‍साफ भयो।[๑๔] मृत्‍यु र पाताल अग्‍नि-कुण्‍डमा फालिए। यो अग्‍नि-कुण्‍ड दोस्रो मृत्‍यु हो।[๑๕] जसको नाउँ जीवनको पुस्‍तकमा लेखिएको भेट्टाइएन त्‍यो अग्‍नि-कुण्‍डमा फालियो।

Nepali Bible (NNRV) 2012
Scripture Text © Nepal Bible Society 1997, 2006, 2009, 2012